Neil_Smith/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Twee Limburgse projecten krijgen 20.000 euro subsidies om diersoorten te beschermen in landbouwgebied

Twee Limburgse projecten ontvangen elk 20.000 euro subsidie van Vlaanderen om bepaalde diersoorten te behouden in landbouwgebied. Het ene project is van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, over het behoud van beschermde soorten in de Beekvalleien. Het andere gaat over een project van de PIBO- Campus in Tongeren over akkervogels. 

De relatie tussen landbouw en natuur is niet altijd even makkelijk. “Ons project onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om landbouw en natuur meer met elkaar te kunnen verbinden, omdat er nu soms wel tegenstrijdigheden zijn bij de twee”, zegt Maxime Versluys van PIBO-Campus. “Het project kijkt specifiek naar akkervogels, zonder daarbij schade toe te brengen aan het verdienmodel van de landbouwer.”

Het project loopt over twee jaar. “We onderzoeken daarin de verbetering van enkele technieken. Deels in de graanteelten, maar ook algemener wat er mogelijk is om voor de akkervogels meer voedselbeschikbaarheid te voorzien en hun leefomgeving te verbeteren.” Met de resultaten uit het project gaat er advies gegeven worden aan de landbouwsector in het algemeen.

Arenstripper

“Het doel is om enkele proefprojecten uit te voeren met de subsidie", gaat Versluys verder. "Zo gaan we bijvoorbeeld verschillende bloemenmengsels inzaaien rond percelen, die dan voor biodiversiteit op de akkers kunnen zorgen, en dat kan een belangrijke voedselbron zijn voor akkervogels.” Maar er worden ook nieuwe technieken toegepast. “Binnen de graanteelt gaan we inzetten op een speciale oogstmethode, met een arenstripper. Daarbij wordt het graan niet volledig van het veld gehaald, maar blijven de stengels staan. Voor akkervogels, maar ook de wilde hamster, kan dat een voordeel opleveren.”

Aanpassingen zoals de bloemenstrook kunnen landbouwers ook helpen. “Bloemenstroken lokken insecten, die bijvoorbeeld bepaalde plagen onder controle kunnen houden. En zeker de bodemkwaliteit kan op langere termijn positieve effecten ondervinden, op vlak van gebruikte meststoffen en opbrengstkwaliteit.”

Een ander Limburgs project krijgt ook 20.000 euro subsidie. Dat is het project “Natuurinclusieve landbouw in de bres voor beschermde Beekvalleisoorten” van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. 

Meest gelezen