IN KAART: Vlaanderen bestaat uit 15 nieuwe regio's, ontdek waar jouw stad of gemeente ligt

Het Vlaams Parlement heeft het plan van de Vlaamse regering goedgekeurd, waardoor Vlaanderen opgedeeld wordt in 15 regio's. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan op die manier schoon schip worden gemaakt in "de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden". Er komen nu 15 regionale samenwerkingsverbanden. Alle Limburgse regio's vormen één regio.

Bedoeling van de regiovorming is bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones enzovoort. Gemeenten kunnen niet langer zelf samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio's heen. De regio's zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar. Ook grotere samenwerkingen, zoals het overleg van de kustburgemeesters, kunnen in uitzonderlijke gevallen naast de regio's plaatsvinden.

Ontdek in welke nieuwe regio jouw stad of gemeente ligt:

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) noemt het een "lappendeken waar een kat haar jongen niet in terugvindt". "Het Vlaamse bestuurlijk landschap is in de loop der jaren dichtgeslibd door een kluwen van intergemeentelijke samenwerkingen. Vandaag bekomen we een interne staatshervorming die hier definitief komaf mee maakt en lokale besturen blijvend versterkt." 

Hier praat men sinds het sluiten van het Egmontpact in de jaren 70 al van

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD)

Volgens Somers is de keuze nu duidelijk: minder structuren, minder mandaten, meer transparantie, efficiëntie en lokale slagkracht. "Hier praat men sinds het sluiten van het Egmontpact in de jaren 70 al van."

Onmiddellijke ingang

Bijna een jaar geleden bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de nieuwe opdeling. Door de goedkeuring van het decreet treedt de hervorming nu ook daadwerkelijk - en met onmiddellijke ingang - in werking. Structuren die al bestaan, krijgen tot uiterlijk 31 december 2030 om zich aan te passen. Afvalintercommunales hebben tot 31 december 2036 de tijd zich aan te passen.

"Het betreft een immense efficiëntie-oefening die lokale besturen toelaat beter samen te werken en meer slagkracht geeft", aldus Somers. Hij benadrukt dat de burgemeesters de spil blijven. "Zij behouden het overzicht en hebben maandelijks contact met hun collega's burgemeester in het burgemeestersoverleg. Daarnaast blijft gemeentelijke beslissingsbevoegdheid uiteraard op lokaal niveau." 

"De werking van de regio komt minstens twee maal per jaar op de gemeenteraad", aldus Somers. Lokale besturen worden aangemoedigd om samen te werken op vlak van personeelsmobiliteit binnen een regio, waardoor personeel flexibeler kan worden ingezet.

Voor alle duidelijkheid: naast de regio's zijn er nog de provincies met gouverneurs. We hebben voortaan 15 regio's en vijf Vlaamse provincies (West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg).

Meest gelezen