Werkloosheid in de eurozone blijft historisch laag

De werkloosheidsgraad in de eurozone lag afgelopen december op 6,6 procent, dat meldt de Europese statistiekdienst Eurostat. De werkloosheidsgraad in de eurozone blijft zo op hetzelfde niveau als in oktober en november, wat historisch laag is.

Bij de vorige update van Eurostat werd de werkloosheidsgraad in de eurozone (de EU-lidstaten die de euro hebben ingevoerd als wettig betaalmiddel) voor oktober en november geschat op 6,5 procent, maar dat is vandaag licht bijgesteld naar 6,6 procent. 

Sindsdien is er weinig veranderd op de arbeidsmarkt in de eurozone want ook voor december ligt de werkloosheidsgraad op 6,6 procent. Dat is het laagste cijfer ooit sinds de Europese statistiekdienst begon met de registratie in 1998.

Ook voor de hele Europese Unie blijft de werkloosheidsgraad ongewijzigd ten opzichte van november: 6,1 procent werkloosheid. Ook dat is historisch laag. De EU telde in december 13,15 miljoen werklozen, onder hen 2,9 miljoen jongeren (-25 jaar). 

De gegevens van Eurostat zijn gebaseerd op de definitie van werkloosheid van het Internationaal Arbeidsbureau (IAO). Werklozen worden gedefinieerd als degenen die in de voorgaande vier weken actief naar werk hebben gezocht en beschikbaar zijn om in de komende twee weken aan het werk te gaan.

Meest gelezen