De hyperspectrale camera op een chirurgische microscoop.
imec

Imec-onderzoekers leggen met speciale camera basis voor betere opsporing bij patiënten van traag groeiende hersentumoren

Onderzoekers van het Leuvense technologiecentrum imec hebben een veelbelovende manier ontwikkeld om laaggradige gliomen op te sporen in vivo, in levend weefsel van patiënten. De ontdekking zou chirurgen op termijn in staat moeten stellen om deze traag groeiende hersentumoren makkelijker te detecteren tijdens operaties en beter te verwijderen. Voor patiënten zou dat een groot verschil maken. De doorbraak kwam er nadat de onderzoekers een hyperspectrale camera van imec geïntegreerd hadden met een chirurgische microscoop. 

Na een reeks testen in samenwerking met de afdeling neurochirurgie van het UZ Leuven bleek de compacte set-up van de camera en de microscoop nauwkeurige klinische data te genereren die, na interpretatie door een neuraal netwerk, moeten toelaten een duidelijk onderscheid te maken tussen gezonde cellen en kankercellen.  

BEKIJK - In UZ Leuven wordt onderzoek gedaan met de speciale camera van Imec:

Videospeler inladen...

Een kunstmatig neuraal netwerk bestaat uit een aantal eenheden - kunstmatige neuronen - die met elkaar verbonden zijn en die dankzij een computerprogramma de eigenschappen van echte biologische neuronen kunnen nabootsen.

Laaggradige gliomen zijn een diverse groep (traag groeiende) hersentumoren die vaak voorkomen bij jonge, verder gezonde patiënten. Hoewel ze meestal goedaardig van oorsprong zijn, hebben studies aangetoond dat laaggradige gliomen jaarlijks vier tot vijf millimeter kunnen groeien en eventueel zelfs kunnen transformeren in een kwaadaardige tumor. 

Vandaar dat artsen er in vele gevallen voor opteren het gezwel zo vroeg mogelijk chirurgisch te verwijderen, hoewel de in vivo detectie en afbakening ervan notoir moeilijk is – zelfs met behulp van een chirurgische microscoop. Het is immers moeilijk om het onderscheid te maken tussen het gezonde weefsel en het tumorweefsel. 

Een laaggradig glioom in de hersenen van een 28-jarige man.
Blondis at English Wikipedia/Public domain

Hyperspectrale beeldvorming

"Als we chirurgen de juiste tools zouden kunnen aanreiken om laaggradige gliomen in vivo op te sporen, dan zou dat een revolutie betekenen in de behandeling van patiënten. En voor die doorbraak zou hyperspectrale beeldvormingstechnologie wel eens kunnen zorgen", zei Roeland Vandebriel, field application engineer bij imec.

"Bij hyperspectrale beeldvorming wordt het hersenweefsel belicht, waarna het weerkaatste licht wordt opgevangen in vele smalle, spectrale banden. Die unieke ‘spectrale handtekening’ laat toe om een duidelijk onderscheid te maken tussen gezonde cellen en kankercellen."

"Tot nog toe kon de technologie echter niet zomaar in een operatiekwartier worden gebruikt. Maar dat was buiten de compacte combinatie gerekend van imecs snapscan VNIR 150 hyperspectrale camera, gemonteerd op een standaard chirurgische microscoop", zei Vandebriel.

"Uit ons onderzoek is gebleken dat die compacte opstelling nauwkeurige klinische data aanlevert die door een neuraal netwerk geïnterpreteerd kunnen worden. Dat zal chirurgen op termijn toelaten dit soort hersentumoren in vivo te detecteren."

De hyperspectrale camera op een chirurgische microscoop in een operatiekamer.
imec

Compact en nauwkeurig

Dankzij zijn beperkte afmetingen  - 10 bij 7 bij 6,5 cm - en zijn lage gewicht van 645 g, kan imecs snapscan camera makkelijk worden gemonteerd op een chirurgische microscoop. Samen vormen ze een compacte opstelling die, in tegenstelling tot de grote en onhandige systemen die in eerdere studies werden gebruikt, wel degelijk kan worden geïntegreerd in strenge klinische werkprocessen.   

"Daarnaast hebben we bestudeerd hoe het systeem – met minimale aanpassingen – kan functioneren in een steriele intraoperatieve omgeving", zei Siri Luthman, projectleider bij imec. "Want het was vooral daarop dat eerder onderzoek vastliep. De kalibratie van het systeem, de karakteristieken van de interne lichtbron van de microscoop enzovoort: het zijn allemaal parameters waarmee we rekening moesten houden."   

De hyperspectrale camera op een chirurgische microscoop.
imec

De volgende stap: realtime tumorclassificatie

"Hoewel het nog te vroeg is om onze opstelling ook effectief tijdens een operatie in te zetten, is onze aanpak wel al voorlopig gevalideerd met behulp van een klinische dataset van zes patiënten van het UZ Leuven. Nu willen we bekijken of we de tumorclassificatie ook in real time kunnen doen, door gebruik te maken van imecs snapshot hyperspectrale technologie die aan veel hogere snelheden werkt", zo besloot Vandebriel. 

"Om een laaggradig glioma in de hersenen weg te nemen, baseert een chirurg zich vooral op anatomische kennis, functionele grenzen, weefselgevoel en subtiele weefselveranderingen. Die subtiele veranderingen zijn quasi onherkenbaar in de grenszone met het normale omgevende hersenweefsel, waardoor het onmogelijk is die grenzen te zien met het blote oog, ook niet met de hulp van een zeer goede operatiemicroscoop", zei professor dokter Steven De Vleeschouwer, neurochirurg in het UZ Leuven. 

"Daarom zijn we jaren geleden gaan samenwerken met imec om een hyperspectrale camera te combineren met een chirurgische microscoop en als één geheel te kalibreren voor de gebruikte golflengtes van het licht. Als de verdere klinische testen even positief verlopen als onze eerste bevindingen, zal de hyperspectrale camera voor patiënten met een laaggradig glioma het voordeel hebben dat meer aangetast weefsel kan worden herkend en weggehaald. Op die manier ontwikkelen we een hulpmiddel dat ons in real-time, zonder dat de patiënt vooraf één of ander fluorofoor moet drinken, toelaat een breed deel van de hersenen te scannen zonder dat het wezenlijk interfereert met de normale operatieve procedure", zei  De Vleeschouwer. Een fluorofoor is een stof die fluorescentie vertoont, die licht uitstraalt als ze in een aangeslagen, geëxiteerde toestand komt. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Carl Zeiss Meditec AG, een toonaangevend leverancier van medische technologie. De resultaten werden voorgesteld tijdens SPIE BiOS, een belangrijke conferentie over biomedische optica in San Francisco. 

Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van imec. 

Meest gelezen