Buurtbewoners in Opglabbeek uiten frustraties op infovergadering na overlast aan sportzone door jongeren

Na de klachten en ongerustheden van buurtbewoners over de overlast door jongeren aan de sportzone in Opglabbeek in Oudsbergen, heeft het gemeentebestuur een infovergadering georganiseerd voor alle betrokken partijen. Er werden geen nieuwe maatregelen voorgesteld. Voorlopig zal de politie extra ingezet worden en zullen er gesprekken gevoerd worden met de jongeren zelf en hun ouders. Volgende maand wordt de situatie opnieuw geëvalueerd en bekijkt de gemeente of een plaatsverbod voor de jongeren na een bepaald uur nodig is.

De gemeente Oudsbergen heeft een infovergadering georganiseerd over de overlast die een groep jongeren veroorzaakt rondom de sportzone in Opglabbeek in onder andere de Kruisstraat, Bieskensveld en het jeugdhuis Sumo. Op de vergadering waren ongeveer 30 personen aanwezig, onder wie de buurtbewoners, verenigingen, burgemeester Marco Goossens (CD&V), enkele schepenen, enkele gemeenteraadsleden van de oppositie, en de politie. Er komen geen nieuwe maatregelen. Het gemeentebestuur heeft samen met de politie de bestaande maatregelen extra toegelicht.

"De komende weken zal de politie extra ingezet worden in de sportzone. Maar we zullen ook de jongeren en hun ouders uitnodigen voor een gesprek om hen te wijzen op wat hun gedrag teweegbrengt bij de buurtbewoners", vertelt burgemeester Marco Goossens. Sommige buurtbewoners vinden die maatregelen niet voldoende en pleiten voor een plaatsverbod. "We hopen dat deze maatregelen voorlopig voldoende zijn", zegt Goossens daarop. "De politie zal het nodige doen om incidenten te vermijden. Als de situatie na een maand niet verbetert, kan een plaatsverbod na een bepaald uur een oplossing zijn."

"Watjesmaatschappij"

Op het voorstel van de burgemeester om in gesprek te gaan met de jongeren en hun ouders reageren sommige buurtbewoners teleurgesteld. "En jij denkt dat dat gaat helpen?", onderbrak een buurtbewoonster de burgemeester tijdens het overleg. "Zijn we zo'n watjesmaatschappij geworden?", vroeg een andere buurtbewoner zich af. "Als je vroeger iets uitstak, kreeg je een pak slaag van de rijkswacht. Daarna moesten je ouders je komen ophalen en kreeg je thuis nog een tweede pak slaag", zei hij.

"De buurtbewoners hebben hun ongerustheid en frustraties geuit, die we uiteraard ook begrijpen", reageert de burgemeester. Opvallend moment tijdens de infovergadering is wanneer ex-rijkswachter en lid van de oppositie Jan Schonkeren (Open Oudsbergen) het woord neemt. Hij vraagt zich af waarom de burgemeester zijn bestuurlijke bevoegdheid niet gebruikt om een plaatsverbod uit te vaardigen. Een uitspraak die op luid applaus van de aanwezige buurtbewoners onthaald wordt. 

Maar de burgemeester benadrukt dat de gemeente het eerst wil oplossen met deze maatregelen alvorens hardhandiger in te grijpen. "Sommige mensen zijn met gemengde gevoelens naar huis gegaan, anderen hadden wat meer vertrouwen. Niet iedereen denkt dat we hard genoeg optreden en dat begrijp ik. Maar we moeten nu eerst vertrouwen in de politie", vindt hij.

We hebben er allemaal last van, we worden er allemaal bang van en we durven allemaal niet meer buitenkomen 's nachts

Gwen Dirckx, buurtbewoonster

Heel bang

"De overlast gaat van erg veel lawaai maken tot schoppen op de voordeuren van mensen en op werkbussen springen die verplicht aan de sporthal geparkeerd staan door de werkzaamheden in de Kruisstraat. Of er sprake is van druggebruik, weet ik niet. Maar er worden veel bommen en vuurwerk gegooid, op het voetbalveld onder andere, dat klinkt alsof ze aan het schieten zijn", vertelt buurtbewoonster Gwen Dirckx. "Het komt wel heel dichtbij. We hebben er allemaal last van, we worden er allemaal bang van en we durven allemaal niet meer buitenkomen 's nachts. Onze zoon komt 's nachts soms thuis van de jeugdbeweging en wordt dan bedreigd door die jongeren, waardoor hij ook heel bang is nu. En dat geldt voor veel andere kinderen en jongeren ook."

Dat beaamt Lars Gielen, voorzitter van het jeugdhuis Sumo in Opglabbeek. "In ons jeugdhuis komen diezelfde jongeren die aan de sportzone voor overlast zorgen ook problemen veroorzaken. Ik heb zelf ook met de buurtbewoners gepraat en ben naar dit overleg gekomen omdat ik me betrokken voel, want ik heb ook al eens de politie gebeld omdat er problemen waren met die groep jongeren. Daarna hebben ze bij ons geen problemen meer veroorzaakt, maar een tijdje later wel weer bij de buurtbewoners. Dus ik hoop echt dat er meer controle komt, ook aan het jeugdhuis. Mijn 15-jarig broertje komt ook naar daar en ik wil niet dat er iets met hem gebeurt."

Volgende maand organiseert het gemeentebestuur een nieuwe infovergadering om de maatregelen te evalueren samen met de betrokken buurtbewoners en verenigingen en om eventueel toch een plaatsverbod in te voeren.

Meest gelezen