Biekorfje Aalbeke

Lagere school uit Aalbeke neemt niet deel aan Week tegen Pesten: "We pakken het probleem aan het hele jaar door"

De lagere school Biekorfje uit Aalbeke, bij Kortrijk, zal niet deelnemen aan de Week tegen Pesten, later deze maand. Volgens de directie heeft het weinig zin om maar één keer per jaar aandacht te hebben voor pesten als je er voor de rest weinig tegen doet. Zelf werkt het sinds dit schooljaar met een buddysysteem dat het groepsgevoel op school versterkt en pesten voorkomt.

Sinds september loopt er een experiment op de lagere school Biekorfje in Aalbeke, in samenwerking met het Centraal Meldpunt Pesten. De kinderen zijn er ingedeeld in groepjes van twaalf, verschillende leeftijden door elkaar. En de bedoeling is dat ze uitkijken voor elkaar. "Als een leerling uit het eerste leerjaar niet mag meespelen bijvoorbeeld, of er is een kleine ruzie, dan kan hij of zij naar een oudere leerling stappen uit zijn groep om een oplossing te helpen zoeken", schetst directeur Greetje Huyse. "Als de problemen aanhouden of ernstig zijn, dan kunnen de oudste leerlingen een leerkracht aanspreken. We hebben ook een postbus om pestgedrag te melden." 

Die postbus moet onder meer helpen om beter zicht te krijgen op eventuele pestproblemen. "Tot voor kort hadden we daar als leerkracht niet altijd zicht op", getuigt Huyse, "zeker omdat er telkens een andere collega toezicht houdt op de speelplaats. Als we nu zien dat telkens hetzelfde kind wordt gepest of dat het steeds dezelfde leerling is die anderen lastig valt, dan kunnen we die aanspreken."

Eerste resultaten zijn beloftevol

Het buddysysteem lijkt te werken. Het aantal meldingen van pestgedrag is sterk gedaald sinds september. Al zijn er nog uitdagingen. "Het blijft moeilijk om een echt groepsgevoel te creëren binnen die groepjes van twaalf", vertelt Huyse. "We doen maandelijks een activiteit samen. De leerlingen hebben bijvoorbeeld samen met hun groep affiches mogen ontwerpen voor het schoolfeest. Daar gaat telkens ook een kringgesprek aan vooraf, waarin ze elkaar beter leren kennen. Maar het kan nog beter. De bedoeling is ook dat het groepje min of meer hetzelfde zal blijven in de loop van de schoolcarrière van de leerling."

Geen week tegen pesten

De school heeft op zich niks tegen de Week tegen Pesten, maar wil zelf liever focussen op het positieve dan op het negatieve. "We zetten liever ons buddyssysteem in de kijker en de samenhorigheid die het creëert, dan eventueel pestgedrag", besluit de directeur.

 

Biekorfje Aalbeke

Meest gelezen