Vrouw van overleden politicus Willy Kuijpers uit Herent is op zoek naar verhalen over haar man: "Brieven aan Willy"

Lieve Devijver, de weduwe van Willy Kuijpers, oud-burgemeester van Herent en parlementslid, doet een oproep om brieven te schrijven aan haar overleden man. Kuijpers overleed twee jaar geleden na een coronabesmetting tijdens een ziekenhuisopname. Lieve wil nu samen met Cultuurlab Vlaanderen verhalen over Willy Kuijpers verzamelen.

Al wie ooit in contact kwam met Willy Kuijpers heeft wel een verhaal, herinnering of anekdote. Kuijpers was jarenlang politiek actief in de Volksunie, hij was onder meer Europees, federaal en Vlaams Parlementslid. Daarnaast was Kuijpers ook burgemeester van Herent. Hij stond zelf bekend om zijn vele verhalen en kennis over de Vlaamse beweging. Hij nam het ook van in de jaren 70 op voor alle volkeren in Europa, van Koerden, Bretoenen tot Palestijnen. Daarnaast was Kuijpers erg begaan met iedereen die het moeilijk had. Zo nam hij in zijn eigen gezin verschillende pleegkinderen en ook mensen die niet meer wisten waarheen. Twee jaar geleden overleed Kuijpers op 83-jarige leeftijd toen hij besmet raakte met het coronavirus bij een ziekenhuisopname.

Brieven aan

Willy's echtgenote, Lieve Devijver, wil nu samen met de steun van Cultuurlab Vlaanderen een ode brengen aan haar man. "Ik roep alle mensen die verhalen hebben over Willy op om een briefje te schrijven. Dat mag een herinnering zijn of een anekdote of iets van nu dat je aan Willy zou willen vertellen. Willy kon het zelf nogal breedvoerig uitleggen, toch vraag ik mensen om zich te beperken tot één A4. Dat mag over politiek gaan, maar het kunnen evengoed menselijke herinneringen zijn. Mijn kinderen hebben bijvoorbeeld een fantastische vader gehad. Onlangs pas vertelde een buurman over de tijd toen hij aan het bouwen was. De man leende elektriciteit bij ons en de zekering had het begeven. De buurman had alles hersteld en Willy bedankte hem en vroeg wat die zekering had gekost. Hij wou het vergoeden, typisch Willy."  

Meest gelezen