Agentschap Opgroeien kreeg in januari 14 meldingen over gevaarlijke situaties in kinderopvang en dat is minder dan vorig jaar

De voorbije maand januari heeft het agentschap Opgroeien (vroeger Kind en Gezin) 14 meldingen gekregen over gevaarlijke situaties in de kinderopvang. Dat cijfer ligt opvallend lager dan in december vorig jaar en het is ook lager dan het maandgemiddelde van 2022. Het agentschap is voorzichtig om conclusies te trekken, maar ziet wel een paar mogelijke verklaringen.

De meldingen van januari gaan over 14 verschillende kinderopvanglocaties. Het agentschap Opgroeien spreekt over gevaarsituaties, dat zijn situaties waarbij de veiligheid van de kinderen mogelijk in het gedrang komt. Het agentschap ging in januari over tot de schorsing van de vergunning van één locatie.

"Een schorsing is een tijdelijke maatregel die wij nemen uit bezorgdheid", verduidelijkt Nele Wouters van het agentschap Opgroeien. "Ze mondt uit in een definitieve beslissing: ofwel kan de opvang weer openen omdat alle tekorten zijn weggewerkt ofwel wordt de vergunning opgeheven." Dat laatste gebeurde de voorbije maand met de vergunning van kinderopvang Mippie en Moppie 2 in Keerbergen.

De cijfers van januari liggen opvallend lager als je die naast de cijfers van 2022 legt. In de maand december werden drie keer zoveel gevaarsituaties gemeld. Het ging toen om 45 meldingen over 40 verschillende locaties. Voor het volledige jaar registreerde het agentschap 345 gevaarsituaties over 314 locaties. Dat zijn gemiddeld 29 gevaarmeldingen per maand.

Grotere alertheid en herevaluaties

"We zijn behoedzaam om conclusies te verbinden aan deze cijfers", zegt Wouters. Toch kan ze een aantal mogelijke verklaringen bedenken. "De media-aandacht voor kinderopvang heeft in 2022 mogelijk geleid tot een grotere alertheid bij het brede publiek. Ouders, buren, medewerkers, hulpverleners die een vermoeden hebben over de aanpak in de kinderopvang, zetten mogelijk sneller de stap naar ons om dit te melden. Dat heeft geleid tot een groter aantal inspecties en tot een groter aantal schorsingen en opheffingen."

Foto: Pixabay

Ook de herevaluaties die het agentschap hield, hebben mogelijk een invloed. "In november en december screenden het agentschap Opgroeien en de Zorginspectie in totaal 533 kinderopvanglocaties waarrond bezorgdheden waren. Dat gebeurde uit voorzorg. Dit voorzorgsprincipe wordt sinds dit najaar toegepast in het geval er ernstige indicaties zijn, zonder dat men zeker is dat er een inbreuk is op de vergunningsvoorwaarden. Die grote screening heeft een impact naar de volgende maanden." Na herevaluaties werden de vergunningen van een 60-tal locaties geschorst of opgeheven. 250 locaties worden verder onderzocht.

Actieplan Kinderopvang

Volgens Wouters zijn er belangrijke stappen gezet. "Maar we blijven verder werken aan de implementatie van het Actieplan Kinderopvang als antwoord op de aanbevelingen van het Vlaams Parlement. De uitdaging is dan ook groot om dit voorjaar heel wat andere projecten te realiseren, in de eerste plaats rond transparantie. Zo maken we werk van een systeem waardoor ouders heel makkelijk kunnen zien of een opvanglocatie in een handhavingstraject van het agentschap Opgroeien zit en wat het agentschap deed met vaststellingen na een bezoek van Zorginspectie."

Meest gelezen