Na optreden bij Amerikaanse complotdenker: UGent haalt boek van professor Mattias Desmet voorlopig uit opleiding

Na een onderzoek van enkele maanden heeft de Universiteit Gent beslist om het boek "Psychologie van het totalitarisme" van professor Mattias Desmet te schrappen als lesmateriaal. De bevoegde onderzoekscommissie heeft volgens de UGent vastgesteld dat er slordigheden in het werk zitten en dat het gebaseerd is op verouderde wetenschap. Het onderzoek kwam er onder meer nadat Desmet in een online aflevering te zien was van "Infowars" van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones.

Wat eraan voorafging

Begin september was de professor Mattias Desmet (UGent) te gast in de talkshow van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Daar vertelde hij onder meer dat hij met eigen ogen zag hoe in België een openhartoperatie werd gedaan onder hypnose en zonder verdoving. Desmet gaf later in een bericht op Facebook toe dat hij niet de waarheid sprak. 

De decaan van de opleiding Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, An Buysse, vertelde vorige jaar in september al dat er na het optreden van Desmet bij Alex Jones opschudding was ontstaan over zijn wetenschappelijke integriteit. 

Op vraag van de faculteitsraad heeft de opleidingscommissie van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen het lesmateriaal van professor Mattias Desmet voor het vak Cultuur-en Maatschappijkritiek geanalyseerd. Ook de Commissie voor de Wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Gent heeft zich over het dossier gebogen.

Desmet schreef het populaire boek "De psychologie van het totalitarisme", dat hij ook in zijn vak gebruikt. Dat mag niet meer, oordeelde de Commissie voor de Wetenschappelijke Integriteit van de UGent. 

"Er zitten slordigheden in het werk van professor Mattias Desmet en het is deels gebaseerd op verouderde wetenschap", laat de universiteit weten. "Inhoudelijk zal de focus van het opleidingsonderdeel Cultuur en Maatschappijkritiek ook op een ruimere waaier van kernbegrippen en theoretische referentiekaders komen te liggen. Dit betekent dat het handboek "Psychologie van het totalitarisme" niet als lesmateriaal gebruikt zal worden."

De universiteit laat weten dat Desmet wel nog hoofdstukken mag gebruiken uit zijn boek op voorwaarde dat er correcties in worden aangebracht. "Professor Mattias Desmet blijft als medelesgever betrokken bij het opleidingsonderdeel en kan 50 procent van de hoorcolleges verzorgen. Een collega-professor van de vakgroep wordt de verantwoordelijke lesgever. Los van deze onderzoeken liet professor Mattias Desmet weten zijn opdracht aan de universiteit tot 30 procent te willen reduceren, de faculteit is op die vraag ingegaan", zegt de universiteit nog.
 

"Zal reageren bij Britse komiek Russell Brand"

Professor psychologie Mattias Desmet is sinds de coronacrisis één van de gezichten van de zogenoemde Tegenbeweging, een groep mensen die vragen stelt bij de maatregelen tijdens de coronacrisis. Zijn boek gaat over het ontstaan van totalitaire regimes en de gelijkenissen die er volgens hem te trekken zijn met de coronacrisis. Desmet is een populaire figuur in die beweging en zijn boek en ideeën hebben veel aanhangers. Tegelijkertijd zijn er ook veel wetenschappers die zeer kritisch zijn voor zijn werk. 

In een eerste reactie op de beslissing zegt Mattias Desmet dat hij akte heeft genomen van de beslissing van de universiteit en dat hij zich gaat beraden over een grondige reactie. "De beschuldigingen zijn niet grondig bekeken. Deze beslissing is genomen op basis van enkele negatieve reacties zonder dat men het boek grondig heeft geanalyseerd. Mijn verdediging zal in de publieke ruimte gebeuren, om te beginnen morgen al tijdens een interview dat ik zal geven aan de populaire Britse komiek Russell Brand."

Meest gelezen