foto Stad Gent

Gent kan krotwoningen bij langdurige leegstand voor 9 jaar aanslaan 

Gent kan langdurig leegstaande en verkrotte woningen voor minstens 9 jaar overnemen van eigenaars die weigeren iets aan de situatie te doen. De eigenaar krijgt de woning pas opnieuw in handen als alle renovatiekosten, via sociaal verhuur, zijn terugverdiend. Het 'sociaal beheer' wordt ook al in andere steden en gemeenten gebruikt om verkrotting aan te pakken. In Gent zijn er zo’n 200 panden die langdurig leegstaan en in aanmerking komen. 

De lijst van leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbare of ongeschikte woningen in Gent is lang. Er staan zo’n 2.000 gebouwen op. De stad probeert de leegstand aan te pakken, onder meer met een taks. Die lijkt een effect te hebben: na gemiddeld anderhalf jaar heeft het gros van de eigenaars de woning aangepakt. In zo’n 200 gevallen blijft alles bij het oude, 20 dossiers slepen zelfs al 5 jaar aan. De stad wil er met ‘sociaal beheer’ iets aan doen. "Dit is onze stok achter de deur, voor eigenaars die echt hardleers zijn", zegt schepen Tine Heyse (Groen).

9 jaar overnemen

Het stadsbestuur van Gent beslist om ‘sociaal beheer’ in te voeren bij langdurig leegstaande en verkrotte woningen. De maatregel kan gebruikt worden bij gebouwen die al minstens 2 jaar leegstaan of onbewoonbaar zijn. "Er is nu een Vlaams kader. We hebben eerst heel wat ondersteunende maatregelen op poten gezet om eigenaars te helpen", legt Heyse uit. "We hopen dat we zo mensen over de streep kunnen trekken."

Gent nodigt eigenaars onder meer uit voor een adviesgesprek, waarin ook renovatiesubsidies en andere steunmaatregelen worden toegelicht. Als er geen verandering komt, kan de stad een dossier opstellen om het beheer van de woning voor minstens 9 jaar over te nemen. De stad kan dan ook zelf herstel- en renovatiewerken uitvoeren. De woning wordt pas opnieuw vrijgegeven als de kosten zijn terugverdiend, om dat te doen brengt Gent de woning op de sociale huurmarkt. "Dat kan in sommige gevallen zelfs langer dan 9 jaar duren." 

Ontradend effect

De stad onderstreept dat de maatregel een ultieme stok achter de deur. De maatregel werd eerder ook al in Antwerpen en Leuven toegepast. Het 'sociaal beheer' zou daar een ontradend effect hebben en ervoor zorgen dat eigenaars van langdurig leegstaande of verwaarloosde woningen toch zélf naar een oplossing zoeken. 

Meest gelezen