Aantal aangiftes van phishing daalt in politiezone Antwerpen

De Antwerpse politie zag in 2022 het aantal aangiftes van phishing dalen met bijna 15 procent ten opzichte van 2021. Volgens de politie komt dit omdat ze twee grote criminelen organisaties hebben opgerold en omdat preventiecampagnes beginnen te werken. 

In 2021 waren er 1.241 aangiftes van phishing bij de Antwerpse politie. Een jaar later waren dat er nog maar 1.083. Phishing is een vorm van oplichting, waarbij internetcriminelen je naar valse websites lokken of zich voordoen als iemand anders om geld of gegevens te stelen. Stijn De Ridder van de Antwerpse politie ziet twee verklaringen voor de daling: "Binnen onze recherche hebben we twee grote onderzoeken gedaan waarbij we twee grote criminele organisaties hebben opgerold die zich bezighouden met internetcriminaliteit. Daarnaast denk ik dat preventie begint te werken." In de eerste jaarhelft van 2022 steeg het aantal aangiftes van phishing nog in Antwerpen, vanaf mei zagen ze daar een opvallende dalende trend.

Betere samenwerking

Bij de Antwerpse politie zien ze twee vormen van phishing het vaakst voorkomen, zegt Stijn De Ridder: "We zien vooral fraude via Whatsapp waarbij criminelen zich voordoen als een bekende van het slachtoffer en waarbij ze vragen om geld te geven. Daarnaast zien we vooral ook dat slachtoffers in naam van een bank of een andere vertrouwde instantie berichten krijgen. Ze moeten dan hun kaartlezer vernieuwen of de criminelen vragen om hun account te heractiveren."

Om de cijfers nog verder te doen dalen is meer samenwerking nodig, zegt De Ridder: "Het is een vorm van criminaliteit die over de grenzen van politiezones gaat. We hebben een nationaal beleid nodig rond phishing en online fraude. Op dit moment voert elk arrondissement nog een eigen beleid." Een van de zaken die al veel zou kunnen helpen is een databank rond online fraude. "Zo kunnen we zien wie waarmee bezig is en zo vermijd je dubbel werk." 

Meest gelezen