fotodp.be

Bouw van nieuwe tunnel onder Schelde in Antwerpen mag voorlopig doorgaan ondanks verzet van 2 milieuverenigingen

De bouw van de nieuwe tunnel onder de Schelde, een deel van de Oosterweelverbinding, mag vanaf morgen toch doorgaan zoals gepland. Twee actiegroepen waren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt om de omgevingsvergunning voor die werken, met hoogdringendheid te laten schorsen. Maar de rechter laat de werken niet stilleggen en zal zich later uitspreken over het verzoek van de actiegroepen.

De actiegroepen Leefmilieu Rupelstreek en Climaxi waren naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt om de omgevingsvergunning voor de bouw van de Scheldetunnel, met hoogdringendheid te laten schorsen. 

"Wij zijn niet zeker van de normen voor PFAS en arseen die gehanteerd worden, en of de werken voor de tunnel die normen echt gaan halen, wanneer het vervuild grondwater geloosd wordt in natuurgebied Blokkersdijk", zegt Dominique Kiekens van actiegroep Leefmilieu Rupelstreek. 

De rechter sprak zich nog niet ten gronde uit over het verzoek. "De rechter heeft er zich nog niet over uitgesproken of die normen voldoen, en of ze volgens de vergunning zullen gehaald worden, maar de rechter laat de werken nu niet stilleggen", aldus Kiekens.

We gaan ons nu beraden, samen met onze advocaten

Dominique Kiekens, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek

"We gaan ons met de actiegroepen en advocaten beraden, aangezien de vergunning nog altijd kan betwist worden. We hebben ook nog veel vragen aan de rechter, en dat moet nog allemaal gebeuren. Daarop hebben we nog geen antwoord gekregen", zegt Kiekens.

Bemalingswerken starten morgen

Bouwheer Lantis laat ondertussen weten dat de bemalingswerken op de werf van de Scheldetunnel morgen starten zoals voorzien. Die werken zijn een belangrijke stap om de bouwkuipen te maken waarin later de tunnelmonden worden gebouwd. De tunnelelementen worden gebouwd in Zeebrugge. Het opgepompte grondwater dat vervuild is met PFAS zal ook ter plaatse gezuiverd worden in waterzuiveringsinstallaties. Ook Natuurpunt Waasland was voorstander van de handhaving van de omgevingsvergunning omdat het lozingswater het natuurgebied Blokkersdijk zou versterken. 

Meest gelezen