Inflatie zal sterker dalen dan eerst gedacht: 4,8 procent in 2023

Het Planbureau heeft zijn inschatting van de te verwachten inflatie voor 2023 herzien. Het gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie van 4,8 procent in 2023. Bij een vorige inschatting een maand geleden werd er nog uitgegaan van een gemiddelde jaarinflatie van 5,3 procent. De inflatie zal dus sterker dalen dan eerst gedacht.

Bij de vooruitzichten werd nog geen rekening gehouden met de maatregelen rond de hervorming van de energiefactuur die de regering gisteren aankondigde, zegt het Planbureau nog. Het ging bij zijn berekening nog uit van een btw van 21 procent op aardgas en elektriciteit vanaf april. Die btw-verhoging komt er uiteindelijk niet, in de plaats komen er accijnzen, waardoor de energiefactuur -en dus ook de inflatie- mogelijk nog lager uitvalt.

In 2024 zou de gemiddelde inflatie nog verder dalen tot 2,9 procent. Ter vergelijking: in 2022 kenden we een inflatie van 9,59 procent. Een absoluut record, te wijten aan de explosie van de energieprijzen na het uitbreken van de crisis in Oekraïne.

Spilindex later overschreden

De dalende inflatie heeft ook gevolgen voor de spilindex. Die zou dit jaar pas in juni worden overschreden en niet in april zoals eerst gedacht, aldus het Planbureau. De laatste keer dat de spilindex werd overschreden dateert van november vorig jaar.  Het Planbureau verwacht in 2024 ook nog twee overschrijdingen van de spilindex: in januari en november. 

Spilindex in het kort

De index van consumptieprijzen meet de prijsevolutie van goederen en diensten die gezinnen consumeren en wordt maandelijks bepaald. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt ook de index. Een maand na zo’n overschrijding worden de sociale uitkeringen verhoogd met 2 procent. Nog een maand later de lonen van de ambtenaren. En ook in de privésector worden de lonen - vaak met wat vertraging - aangepast aan de stijgende levensduurte. 

Meest gelezen