foto Stad Gent

N-VA niet te spreken over onderzoek naar identiteitscontroles politie Gent: "Er zijn amper klachten, dit is weggesmeten geld"

N-VA Gent heeft opgevraagd hoeveel klachten er zijn over de identiteitscontroles van de politie. "Er waren vorig jaar 120.000 controles, in 4 gevallen bleek een klacht achteraf gegrond. Toch bestelt de stad een nieuw onderzoek over discriminatie door de politie, dat kost bijna 140.000 euro. Zonder dat er enige aanwijzing is dat er iets aan de hand is", zegt fractieleider Anneleen Van Bossuyt. De stad laat het onderzoek uitvoeren na commotie in de coronazomer 2020. 

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) maakte zich al eerder boos om de studie rond identiteitscontroles van de Gentse politiek. Het stadsbestuur bestelde die na de zomer van 2020. Toen verhitten de gemoederen in de volkswijk Brugse Poort. Drugsdealers van buiten de wijk zorgden er voor onrust. Er waren opstoten en rellen, de politie moest verschillende keren tussenbeide komen. Bewoners, van alle lagen van de bevolking, vroegen de stad om in te grijpen. Gent besloot onder meer om een tijdelijke lokale lockdown in te voeren mét ook extra identiteitscontroles. 

Dat was tegen de zin van enkele families van vreemde origine die al jaren in de wijk wonen. Zij voelden zich geviseerd, ook al hadden ze niets met de problemen te maken. Ze beweerden te pas en te onpas gecontroleerd te worden. De rust keerde later terug in de wijk, nadat enkele drugsdealers opgepakt werden en anderen naar andere plekken vertrokken. De stad beloofde na afloop een grootschalig onderzoek over de identiteitscontroles, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Het is de bedoeling om in kaart te brengen of de politie discrimineert bij identiteitscontroles of niet. De studie kost bijna 140.000 euro. 

"4 gegronde klachten op 120.000"

Van Bossuyt vroeg bij de politie de cijfers op rond het aantal klachten over identiteitscontroles door de politie in 2022. "In 0,08 procent van de gevallen dient iemand een klacht in na een identiteitscontrole, in amper 4 van de 120.000 gevallen is er sprake van een gegronde klacht", zegt Van Bossuyt. "Dat zijn er nog altijd 4 te veel, in een democratie blijft het belangrijk dat de politie gecontroleerd wordt", benadrukt ze. "Toch lijkt een extra onderzoek op basis van deze cijfers totaal onnodig. De stad gooit bijna 140.000 euro weg, terwijl er geen enkele indicatie is van discriminatie."   

Onze politiemensen verdienen het wantrouwen van het stadsbestuur niet, er moet meer respect zijn
Anneleen Van Bossuyt, N-VA

N-VA benadrukt ook dat Gentenaars op heel wat manieren een klacht kunnen indienen over de werking van de politie. "Dat kan via een meldpunt, een mail, per telefoon. Er zijn amper drempels." Van Bossuyt noemt het nieuwe onderzoek symboolpolitiek. "Dit toont dat het stadsbestuur de eigen politiediensten onterecht wantrouwt. Ik vraag me af of het bestuur zich wel op cijfers heeft gebaseerd om dit onderzoek te bestellen." 

Meest gelezen