AFP or licensors

Goed klimaatnieuws: uitstoot door elektriciteitsproductie piekt volgende drie jaar en zal daarna niet meer toenemen

De CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie zal de komende drie jaar niet meer toenemen, door het groeiende aandeel van hernieuwbare energie. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) over de elektriciteitsmarkt. Volgens het agentschap zal de uitstoot daarna alleen maar dalen.

De energietransitie, met onder andere de opkomst van elektrische wagens en warmtepompen, zal de wereldwijde vraag naar elektriciteit alleen maar doen toenemen. In 2022 steeg de vraag naar elektriciteit met twee procent. Tussen 2015 en 2019 groeide die met 2,4 procent. Dat blijkt uit het jaarrapport over de elektriciteitsmarkt dat het Internationaal Energieagentschap vandaag publiceerde. 

Datzelfde agentschap voorspelt dat die groei voor 90 procent zal opgevangen worden door hernieuwbare energie en kernenergie. De productie uit zowel aardgas als steenkool zal tot zeker 2025 stabiel blijven, waardoor de CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie zal plafonneren. Het IEA voorspelt dat het daarna zelfs zal dalen. Dat is goed nieuws voor het klimaat want in 2021 was de elektriciteitsproductie nog verantwoordelijk voor 40 procent van de totale uitstoot van CO2 door de mens.

Vooral de sterke opkomst van hernieuwbare energie zit daar achter. Hun aandeel in de wereldwijde elektriciteitsproductie zal toenemen van 29 procent in 2022 tot 35 procent in 2025, zegt het IEA. Ook de productie door kerncentrales zal toenemen. Steeds meer Franse kerncentrales worden opnieuw opgestart na onderhoud en steeds meer landen starten nieuwe centrales op, vooral in Azië.

China

In 2021 en 2022 nam de CO2-uitstoot van de Europese elektriciteitsopwekking nog toe. Er werd toen meer kolen en gas gebruikt, terwijl de waterkrachtproductie afnam door droogte. Ook de productie van kernenergie daalde door onderhoudswerken aan onder andere de Franse kerncentrales. 

Die stijging was wel tijdelijk, volgens het agentschap. De uitstoot van de Europese elektriciteitsproductie zouden tegen 2025 met 10 procent afnemen. Maar die daling zal grotendeels gecompenseerd worden door een stijging in andere regio's. In het Midden-Oosten neemt de elektriciteitsproductie door gas toe en in Azië wordt steeds meer met kolen gestookt. Het IEA maakt daar ook een kanttekening bij: "De trends in de elektriciteitsopwekking door fossiele brandstof blijven afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldeconomie, weersomstandigheden, brandstofprijzen en overheidsbeleid." 

Voor dat laatste is het vooral kijken naar China, waar meer dan de helft van de wereldwijde kolengestookte elektriciteitsproductie plaatsvindt. Volgens het IEA zal China in 2025 een derde van de wereldwijde elektriciteit verbruiken. In 2015 verbruikte het land nog maar een kwart. Tegelijk is het land op dit moment ook verantwoordelijk voor 45 procent van de groei van hernieuwbare energie. 

Meest gelezen