Professor Mattias Desmet verzet zich tegen beslissing UGent om zijn boek uit opleiding te halen

Professor klinische psychologie Mattias Desmet van de UGent verzet zich tegen de maatregelen die de universiteit genomen heeft. Na een onderzoek van maanden besliste de UGent om zijn handboek niet langer te gebruiken in de opleiding psychologie. Desmet gaat niet akkoord met de beslissing en vraagt via zijn advocaat een gesprek met de raad van bestuur om op de beslissing terug te komen.

Mattias Desmet kwam in september vorig jaar in opspraak na een passage bij Alex Jones, een Youtube-fenomeen dat veroordeeld werd voor leugens over een schietpartij op de basisschool van het Amerikaanse Sandy Hook in 2012. Desmet vertelde vorig jaar in de show dat hij met eigen ogen had gezien hoe in België een openhartoperatie werd uitgevoerd onder hypnose en zonder verdoving. Later gaf hij toe dat hij had gelogen. Intussen startte de universiteit van Gent een onderzoek en besliste om een handboek van Desmet niet meer te gebruiken als lesmateriaal. De prof mag verder nog maar de helft van de hoorcolleges van het vak Cultuur- en Maatschappijkritiek geven en een collega-professor wordt de verantwoordelijke lesgever. 

"Slordigheden en verouderde wetenschap"

Het boek 'Psychologie van het totalitarisme' wordt elk academiejaar in de tweede bachelor Psychologie aan enkele honderden studenten gedoceerd. Volgens de Commissie voor de Wetenschappelijke Integriteit die het boek doorlichtte, bevat het slordigheden en verwijst het naar verouderde wetenschap. Het bewuste handboek moet aangepast worden en er moeten bijkomende perspectieven aangereikt worden in het vak, zo vindt de unief.

"Omfloerste degradatie"

De advocaat van Desmet, Walter Van Steenbrugge reageert verontwaardigd. Volgens hem is het een "omfloerste degradatie waar Mattias Desmet niet mee kan leven". Hij vindt de maatregelen buiten proportie en stelt zich vragen over de drijfveer achter de beslissing. Van Steenbrugge vraagt in eerste instantie om een sereen en open gesprek. Dat wil hij met zijn cliënt doen voor de raad van bestuur van de UGent. Het is nu aan die raad om uit te maken of ze ingaat op de uitnodiging voor een gesprek. 

"Niet monddood"

Aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen spreken ze tegen dat Desmet monddood is gemaakt. Volgens decaan Ann Buysse draait de beslissing niet om de stellingen die Desmet inneemt in het boek, maar wel om wat er niet instaat. Multiperspectivisme is belangrijk in een bachelorvak dat een brede introductie geeft, zegt de decaan. En dus wil de universiteit dat het boek ingekort wordt en aangevuld wordt met andere werken die ruimere theoretische kaders aanbieden.

Rector Rik Van de Walle verdedigt de beslissing en vindt de maatregel wel proportioneel. 

Meest gelezen