radio2

Bedrijven op industrieterrein in Genk protesteren tegen onveilige situatie van "knip" in weg die woningen van bedrijven moet scheiden

In Genk is er protest tegen een “knip” in de Mieënbroekstraat, een weg die de stad wil afsluiten om de woningen aan het industrieterrein te scheiden van het vrachtverkeer. Maar volgens de bedrijven die daar liggen zal dat net voor een onveilige situatie zorgen. 

"Aan de Mieënbroekstraat en de Loskaaistraat is er een kleine woonzone naast een industriezone", zegt schepen van Mobiliteit, Karel Kriekemans (CD&V). "Die woonzone heeft ongelooflijk veel last van sluipverkeer en vrachtwagens die er passeren. Daarom hebben we een oplossing gezocht om die woonzone te beveiligen."

De knip, ook wel een afsluiting van de weg genoemd, geldt enkel voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zullen dus geen hinder ervaren. Het doel van deze knip is om de woningen aan het industrieterrein te scheiden van het vrachtverkeer ter hoogte van de Loskaaistraat aan het bedrijf Sanmax.

"We gaan de vrachtwagens laten uitrijden via de Swinnenwijerweg naar de Zuiderring", zegt schepen Kriekemans. "Nu rijden daar al heel veel vrachtwagens naar links, maar het zal in de toekomst natuurlijk drukker worden op dat punt. We gaan met de dienst Mobiliteit bekijken of de bezorgdheden van de industrie kloppen en of daar in de toekomst ingrepen moeten gebeuren. Maar uit analyses blijkt dat er weinig ongevallen gebeuren op dat punt."

In september vorig jaar gebeurde er op dat kruispunt een ongeval met 2 dodelijke slachtoffers, maar het ging toen om een fietser en een motorrijder. Twee maanden geleden raakten dan weer drie personen gewond bij een botsing op dat kruispunt. Toen waren twee personenwagens betrokken.

Bezorgdheden

De bedrijven in de buurt zijn namelijk bang voor een onveilige situatie: “Wij moeten via de Swinnenwijerweg rijden, een kruising met de Zuiderring. Maar dat is eigenlijk een nieuw zwart punt in wording. En ik denk dat met de plannen die nu op tafel liggen, er nog meer dodelijke slachtoffers zullen vallen. De vrachtwagen is veel groter dan het voorziene vak waarin we moeten voorsorteren om naar links te gaan”, zegt Mario Jordens van het bedrijf Gemex. “En dan hinderen wij het andere verkeer dat van de zijkant komt. Het is levensgevaarlijk.”

En dat is niet het enige, zegt Jordens: “Komt daarbij dat de vrachtwagen dan vanuit stilstand moet vertrekken met als resultaat een enorme grote dode hoek. Het is absoluut veel onveiliger dan de situatie die er op dit moment is.”

radio2

Fuik

"Als er een knip in de Mieënbroekstraat komt, verwachten we dat dat veel vrachtwagenchauffeurs zal verrassen en zullen moeten keren", zegt Marc Warson, voorzitter van de Vereniging Industriëlen Genk (VIG). "Het gevolg daarvan zal zijn dat de vrachtwagens over de fietspaden zullen moeten rijden om te kunnen keren."

De rode lijnen geven aan waar de weg vanaf 3 maart zal worden afgesloten. De bedrijven vrezen dat veel vrachtwagenchauffeurs er zullen moeten keren. Zeker voor vrachtwagens met 2 aanhangers zal dat niet evident zijn.

Jordens legt uit dat er paaltjes op het wegdek zullen komen en dat het industrieterrein maar aan één kant bereikbaar zal zijn. “Eigenlijk zitten we gevangen in een fuik”, zegt hij.

De bedrijven hebben deze morgen samengezeten met de stad om dit te bespreken. Op dinsdag ligt het voorstel op de tafel van het college van burgemeester en schepenen. Normaal zou de knip begin maart doorgevoerd worden. 

Meest gelezen