Sammy Mahdi (CD&V) over pensioenvoorstellen: "60-plussers respecteren, doe je niet door hen te stigmatiseren"

"60-plussers respecteren en aan het werk houden, doe je niet door hen te stigmatiseren en bedrijven te beboeten." Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi na de pensioenvoorstellen van bevoegd minister Karine Lalieux (PS). Mahdi pleit onder meer voor praktijktesten in bedrijven. "Er zal meer moeten gebeuren om het systeem betaalbaar te maken."

Om de pensioenen betaalbaar te maken voor toekomstige generaties én om aanspraak te kunnen maken op 847 miljoen euro aan Europees relancegeld, werkt de federale regering aan een pensioenhervorming. Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) kwam in dat opzicht vandaag met zes nieuwe voorstellen.

BEKIJK - Willem Van Mullem overloopt de voorstellen die minister Lalieux op tafel legt:

Videospeler inladen...

De voorstellen zullen de komende drie weken besproken worden in de ministerraad, maar dat houdt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi niet tegen om nu al te reageren in "Terzake". Vooral het idee om bedrijven te beboeten als ze te weinig 60-plussers in dienst hebben, stoot hem voor de borst. 

Stigmatisering

"Iedereen weet dat wij als CD&V respect voor onze 60-plussers bijzonder belangrijk vinden, maar dat doe je niet door mensen te gaan stigmatiseren of bedrijven te beboeten. Onze 60-plussers zijn het kloppend hart van Vlaanderen, ze kunnen heel wat betekenen op de arbeidsmarkt en ver daarbuiten. Doe dat op een positieve manier door te laten zien wat hun potentieel is."

In een reactie ontkent minister Lalieux dat ze 60-plussers met haar voorstellen stigmatiseert. "Maar we weten dat leeftijd de grootste oorzaak van discriminatie op de arbeidsmarkt is en we zien dat de werkgelegenheidsgraad van de 60-plussers laag is. Dus wat ik wil is aan de ene kant de werknemer responsabiliseren, door de effectieve loopbaanjaren, en aan de andere kant de werkgever responsabiliseren om de mensen te houden die het werk kunnen doen.”

we weten dat leeftijd de grootste oorzaak van discriminatie op de arbeidsmarkt is en we zien dat de werkgelegenheidsgraad van de 60-plussers laag is

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS)

Toch pleit Mahdi voor een andere manier van werken. "Zorg voor praktijktesten en kijk of iemand louter op basis van leeftijd een cv aan de kant schuift en zegt "die persoon moet ik zeker niet hebben". Ik zou niet willen dat iemand in een bedrijf zegt "we gaan een keer zoeken of er voldoende 60-plussers zijn en anders moet op die stoel een 60-plusser gaan zitten". Dat werkt naar mijn aanvoelen wel stigmatiserend."

Niet voldoende

Mahdi is verder niet onverdeeld negatief over de voorstellen van Lalieux. Hij bevestigt dat er stappen in de goede richting worden gezet. "De perequatie bijvoorbeeld (het mechanisme waarbij de ambtenarenpensioenen mee stijgen met het huidig loon van ambtenaren, red.), dat was vorig jaar onbespreekbaar. Ik ben blij om te zien dat dat vandaag wel het geval is. Maar dat zal onvoldoende zijn om het systeem betaalbaar te maken, je zal er nog andere zaken tegenover moeten stellen."

BEKIJK - "Er zal meer moeten gebeuren om het systeem eerlijk te krijgen", aldus CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in "Terzake":

Videospeler inladen...

Een grote hervorming is nog steeds mogelijk, aldus Mahdi, al "hangt alles af van het ambitieniveau van de verschillende partijen" in de federale regering. "Als iedereen respect heeft voor de opmerkingen van de Europese Commissie, en vooral als iedereen respect heeft voor de toekomstige generatie die ook nog een pensioen hoopt te krijgen, moet je moedige beslissingen durven nemen. Dan moet je het systeem van de perequatie niet enkel een beetje proberen te hervormen, maar dan moet dat gewoon aan de kant.”

"Wij hebben de boodschap heel duidelijk gemaakt dat we deze regering begonnen zijn als een hervormingsregering. Dat was de ambitie van deze regering, dat moet de ambitie blijven. Het zal in ieder geval niet van onze partij afhangen. Wij willen grondige hervormingen om dit land weer op de rails te krijgen. We moeten het systeem aanpakken op vlak van fiscaliteit, pensioenen en de arbeidsmarkt. Dat zal moeten gebeuren indien we niet enkel vandaag sociaal willen zijn, maar ook in de toekomst sociaal willen blijven."

Meest gelezen