Jeffrey Roos

Smurrie van olie en vetten vervuilt Moerdijkvaart in Gistel

De Moerdijkvaart in Gistel is vervuild door een grote smurrie van olie en vetten. Een vogel is daardoor al besmeurd geraakt en is naar het Vogelopvangcentrum in Oostende gebracht. De brandweer zal het goedje samen met een gespecialiseerde aannemer opruimen. 

Sinds maandag komen de olie en vetten stroomafwaarts terecht bij de plaats waar de Moerdijkvaart en het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort samen komen. "Daar ontstaat een steeds groter wordende concentratie van de smurrie", vertelt Gistels schepen van Milieu, Wim Aernoudt (NVA). 

De Moerdijkvaart is op dit moment verontreinigd over een lengte van tien kilometer. Het is nog niet bekend waar de olie en vetten vandaan komen. De vervuiling werd vroeger ook al eens opgemerkt, maar dan in stroomopwaartse richting en meer uitgespreid. 

Groot opruimwerk

"Een paar honderd meter stroomopwaarts is er nog een grote hoeveelheid in een dode arm van de rivier terecht gekomen. De brandweer gaat in de voormiddag aan de slag met een gespecialiseerde aannemer die aangesteld werd door de VMM om de smurrie op te ruimen", vult Aernoudt aan.

Volgens de schepen zal de operatie na vandaag nog een paar keer moeten herhaald worden. "De dode arm zal ook afgesloten worden om dan vanaf die plaats alles te laten samenstromen waar de smurrie het gemakkelijkst verwijderd kan worden." Voorlopig beletten de regelkleppen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat het goedje in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort terechtkomt.

Mocht de oorzaak van de verontreiniging niet achterhaald kunnen worden, dan schuiven de kosten voor de opruiming door naar de belastingbetaler. De totale kost kan naar schatting gemakkelijk boven de 10.000 euro uitkomen. "Alle gegevens werden overgemaakt aan de milieu-inspectie om de verantwoordelijke toch aansprakelijk te stellen", aldus de schepen.

Vogel slachtoffer van vervuiling

Naast de schade in het water zelf, zien ook de dieren af door de verontreiniging. Een verkleumde en besmeurde meerkoet moest zelfs naar het Vogelopvangcentrum in Oostende worden gebracht. 

Jeffrey Roos

Meest gelezen