ton Koene

Vervuiling door mest nog altijd niet voldoende aangepakt: Europa sleept België voor Hof van Justitie

Het Waals Gewest neemt onvoldoende maatregelen tegen nitraatverontreiniging in grondwater en waterlopen, als gevolg van bemesting door boeren. Dat vindt de Europese Commissie. België wordt daarom voor het Europese Hof van Justitie gesleept. Ook Vlaanderen komt trouwens om dezelfde reden in het vizier van Europa.

Europa is al veel langer dan vandaag erg streng voor verontreiniging van grond- en oppervlaktewater door nitraat. Een te hoog nitraatgehalte kan namelijk leiden tot overmatige groei van algen, waardoor ander leven in rivieren en meren verstikt en vissen sterven. Nitraat zuiveren uit drinkwater is ook bijzonder duur. 

Zulk nitraat komt bij ons vooral in dat water terecht door bemesting door boeren. En dus heeft Europa al in de jaren 90 een nitraatrichtlijn opgesteld om de vervuiling binnen de perken te houden. Die richtlijn vraagt van de lidstaten dat ze hun grond- en oppervlaktewater voldoende controleren op verontreiniging door nitraten. Ze moeten ook de nodige maatregelen nemen om vervuiling te voorkomen en terug te dringen.

Waals "mestactieplan" onder vuur

Concreet vertaald naar ons land: in Vlaanderen bestaat daarvoor het Mestactieplan (kortweg MAP), momenteel wordt er onderhandeld over een zevende versie (MAP 7). In Wallonië hebben ze sinds 2014 een derde versie van het "Programme de Gestion durable de l'azote en agriculture", kortweg PGDA.

De Europese Commissie richt haar juridische pijlen nu op dat Waalse PGDA. Volgens de Commissie rammelt dat al jaren en is het niet in orde met de Europese nitraatrichtlijn. "Hoewel de grondwaterkwaliteit in ongeveer 30 procent van de grondwatermeetpunten is gedaald, hebben de Belgische autoriteiten dit actieprogramma niet herzien om het in overeenstemming te brengen met de eisen van de nitraatrichtlijn", klinkt het.

Ondanks enige vooruitgang zijn de Belgische autoriteiten niet volledig aan de bezwaren tegemoetgekomen

Europese Commisie in een persmededeling

Al in 2014 werd ons land aangemaand om de Waalse PGDA te herbekijken. In 2019 volgde een nieuwe aanmaningsbrief, in juli 2020 een advies. Tevergeefs: "Ondanks enige vooruitgang zijn de Belgische autoriteiten niet volledig aan de bezwaren tegemoetgekomen." België moet zich daarom nu verantwoorden voor het Europese Hof van Justitie.

En in Vlaanderen?

Veel beter is het trouwens niet gesteld met het Vlaamse Mestactieplan. Vorige maand raakte nog bekend dat de doelstellingen daarvan opnieuw niet gehaald zijn. Er is wel sprake van een verbetering van de waterkwaliteit, maar niet van een kentering, liet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) weten, het Vlaams agentschap dat mee instaat voor het mestbeleid. 

Dat heeft ook de Europese Commissie opgemerkt. Vandaag is een nieuwe zaak tegen België ingeleid, wegens de slechte waterkwaliteit door nitraatverontreiniging, deze keer in Vlaanderen. Vlaanderen krijgt 2 maanden om te antwoorden op de bezwaren. De onderhandelaars die werken aan het zevende Mestactieplan weten zo wat hen te doen staat.

Meest gelezen