Laagste aantal coronapatiënten op intensieve zorg sinds zomer van 2020

Het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg is sinds de zomer van 2020 niet meer zo laag geweest.  Dat blijkt uit de recentste coronacijfers. Het aantal nieuwe coronagevallen is wel gestegen, net als het aantal ziekenhuisopnames en de coronasterfgevallen. "We verwachten eerder een kleine, ondertussen reeds tiende, golf. We zien een mix aan omikronvarianten met relatief kleine verschillen in groeikracht", zegt viroloog Steven Van Gucht. 

Het aantal nieuwe gevallen is gestegen (+29 procent) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen: 6.407 nieuwe gevallen werden vastgesteld. Het reproductiegetal Rt, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, blijft groter dan 1 (1,136). 

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 is gestegen voor de periode van 9 tot 15 februari ten opzichte van de vorige 7 dagen (+30 procent), 615 nieuwe patiënten werden gehospitaliseerd voor COVID-19, en 538 patiënten werden opgenomen voor een andere reden, maar testten positief.

Het aantal bezette bedden op intensieve zorg is verder afgenomen (-21 procent, in totaal 34 patiënten met COVID-19). Het laagste aantal sinds de zomer van 2020. Het totale aantal ingenomen bedden is toegenomen met 245, het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg is daarentegen afgenomen met 9. Er zijn nog weinig ernstig zieken door het coronavirus. De meeste mensen zijn meermaals gevaccineerd of zijn al eerder besmet, waardoor ze vaak goed beschermd zijn.

De COVID-19 mortaliteit is verder licht gestegen. De 38 gerapporteerde sterfgevallen (27 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en 7 in Brussel) vonden voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Week 4 vertoonde geen statistisch significante oversterfte. Op regionaal niveau was er één dag met een statistisch significant oversterfte, voornamelijk bij vrouwen van 65 tot 84 jaar in Vlaanderen.

Het aantal uitgevoerde testen is licht gestegen, met een gemiddelde van 5.704 testen per dag. Ook de positiviteitsratio is verder gestegen (17,4 procent). De virusbelasting gedetecteerd in het afvalwater blijft stijgen.

Griep en RSV

De griepepidemie is ondertussen ruim negen weken bezig, maar de incidentie van huisartsenconsultaties voor bevestigde griep neemt af. Het aantal infecties met het Respiratory Syncytial Virus (RSV) daalde verder onder de epidemische drempel. De RSV-epidemie liep dus van midden-november tot januari 2023.

Eind 2022 en begin januari 2023 was het aantal wekelijkse gevallen van invasieve groep A-streptokokkeninfecties bijzonder hoog. Voorlopige gegevens lijken te wijzen op een verminderd aantal gevallen in februari.

Meest gelezen