Drie keer meer kinderen en jongeren volgen thuisonderwijs in Mechelen op twee jaar tijd

In Mechelen is het aantal kinderen en jongeren dat thuisonderwijs volgt op 2 jaar tijd bijna verdrievoudigd, van 70 naar 200. Dat is volgens het stadsbestuur te verklaren door het aantal Oekraïense vluchtelingen in de stad en door de coronacrisis. Nog volgens het stadsbestuur is dat een trend in heel Vlaanderen en Europa.

In het schooljaar 2019-2020 waren er 68 kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgden in Mechelen. Het jaar daarna waren dat er 70. Maar het aantal is nog sterker gestegen tot 116 in het schooljaar 2021-2022 en uiteindelijk tot 200 dit schooljaar. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) opvroeg. Het stadsbestuur vroeg op zijn beurt de cijfers op bij AGODI, het Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse overheid.

Het stadsbestuur vermoedt dat er twee verklaringen zijn voor de stijging: de aanwezigheid van een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in de stad en de coronacrisis. 

"Door corona zijn we meer vertrouwd geraakt met afstandsonderwijs", zegt schepen voor Onderwijs Rina Rabau Nkandu (Groen). "We vermoeden dat de zoektocht van sommige ouders naar onderwijs op maat voor bepaalde leerlingen een van de redenen kan zijn. Dat gaat dan bijvoorbeeld over kinderen met autisme, leermoeilijkheden of hoogbegaafdheid. Daarvoor kan thuisonderwijs wel een oplossing zijn."

We vermoeden dat de zoektocht van sommige ouders naar onderwijs op maat voor bepaalde leerlingen een van de redenen kan zijn

Daarnaast zijn er veel Oekraïense kinderen die niet meer in een school ingeschreven zijn. "Dat gaat over een 60-tal. Toen we zagen dat die zich begonnen uit te schrijven, hebben we gesignaleerd aan de Vlaamse overheid dat we ons daarover zorgen maken. Het gaat toch voor een groot deel over leerlingen die jonger dan 16 zijn, die hier de taal kunnen leren en zich zouden kunnen integreren in ons onderwijs. Vooral omdat we niet weten hoe lang de oorlog nog zal duren. We willen dat die kinderen de beste kansen krijgen op een goede toekomst en dan is kwalitatief onderwijs noodzakelijk."

Volgens het stadsbestuur is Mechelen geen uitzondering en stijgt het aantal kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen in heel Vlaanderen en ook in Europa.

Meest gelezen