Saidja Desmet

Saidja Desmet ziet kinderdroom in duigen vallen: als Nederlandstalige Brusselaar kan hij examen voor autohandelaar niet in Nederlands afleggen

Al vier maanden lang probeert Saidja Desmet zijn examen voor de centrale examencommissie af te leggen om in bijberoep als autohandelaar te kunnen starten. Die kinderdroom moet hij even opzijschuiven: als Nederlandstalige Brusselaar kan hij zijn examen niet afleggen, want er zijn geen juryleden.

Iedereen die motorvoertuigen wil onderhouden of herstellen of die gebruikte motorvoertuigen in het klein wil verkopen moet, naast een basiskennis bedrijfsbeheer, ook zijn beroepsbekwaamheid aantonen. Daarvoor moet je als kandidaat je inschrijven bij de centrale examencommissie.

Vier maanden geleden probeerde de Brusselaar Saidja Desmet zijn kinderdroom waar te maken. “Ik dacht dat ik me meteen zou kunnen inschrijven en het examen afleggen, maar niets was minder waar. Ik kreeg een inschrijvingslink waarbij ik elke vrijdag kon proberen om me aan te melden. Als dat niet lukte, betekende dat dat er geen plaatsen meer vrij waren.”

Na twee weken proberen zonder resultaat probeerde Saidja telefonisch contact op te nemen. “Ik heb een hele week elke dag proberen te bellen, maar ik kreeg niemand aan de lijn. Ook mijn mails bleven onbeantwoord. Na de derde inschrijvingspoging heb ik een klachtenformulier ingevuld. Uiteindelijk kreeg ik een mail met de procedure en de vraag om 35 euro over te schrijven. Ze zouden me op de hoogte houden wanneer ik mijn examen kon doen, want ze moesten op zoek naar een jurylid.”

Geen juryleden

Deze week, vier maanden na de eerste inschrijvingspoging, kreeg Saidja opnieuw een mail waarin stond dat er geen jurylid gevonden was “omdat de vorige met pensioen was”.

“We hebben de vraag gesteld aan de instantie die juryleden hiervoor voorziet en wachten op een antwoord. Op dit moment kan het examen dus niet bij ons doorgaan. Het duurt even om een kandidaat-jurylid te benoemen. Hiervoor is de beslissing van de minister nodig”, gaat de mail verder.

Ik werk al acht jaar bij de NMBS om te sparen om autohandelaar in bijberoep te kunnen worden

Saidja Desmet

De dienst liet nog weten dat Saidja zijn 35 euro zou terugkrijgen. “Maar dat wil ik niet, want dan ben ik ook niet meer ingeschreven”, zegt Saidja. “Ik werk al acht jaar bij de NMBS om te sparen om dit in bijberoep te kunnen doen. Ik heb een garage gekocht en contacten gelegd, dus alles is klaar, uitgenomen dan het examen.”

In principe wou Saidja op 1 januari starten, maar hij vreest dat het nog een hele tijd zal duren. “Ik ben echt teleurgesteld. Het is toch een basisrecht om in je moedertaal geholpen te worden?”

Administratie zoekt een oplossing

"We begrijpen de frustraties en het is niet normaal dat het niet mogelijk is om het examen af te leggen", zegt Nicolas Roelens, woordvoerder van bevoegd staatssecretaris Barbara Trachte (Ecolo). Al benadrukt hij wel dat het om een heel uitzonderlijke situatie gaat. “Elk jaar leggen vijfduizend mensen zo’n examen af. Heel soms is het inderdaad een probleem om Nederlandstalige juryleden te vinden. Vroeger konden Nederlandstalige Brusselaars het examen dan in Vlaanderen afleggen, maar in Vlaanderen is dat afgeschaft.”

Volgens Roelens komt er sowieso een oplossing. “De administratie is op de hoogte van de zaak en zal er alles aan doen om een oplossing te vinden. Alleen kan ik niet zeggen wanneer die er exact zal zijn.”

Brussels parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) noemt de situatie "hemeltergend". “Een vierde van de jonge Brusselaars volgt Nederlandstalig onderwijs, en zijn dus vaak sterker in het Nederlands voor administratieve zaken. Ze moeten dus ook in die taal geholpen worden.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) wijst dan weer op de gedeelde verantwoordelijkheid. “Het zijn de sectorfederaties die kandidaat-juryleden moeten afvaardigen. Blijkbaar is dat niet gelukt. Barbara Trachte heeft niet geanticipeerd, maar de sectorfederatie slaagt er ook niet in om Nederlandstalige kandidaten af te vaardigen. Die kandidaten moeten niet in Brussel wonen, dus het moet toch lukken om bijvoorbeeld mensen uit de rand te vinden.”

Volgens de woordvoerder van de staatssecretaris, Roelens, is het dan ook de bedoeling dat er een structurele oplossing komt. “Er is een hervorming op komst die het makkelijker zal maken om juryleden te vinden. Zo zullen er bijvoorbeeld minder juryleden nodig zijn en zullen ze een iets hogere vergoeding krijgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dergelijke situaties niet meer voorkomen.”

Meest gelezen