Russisch schip dat wellicht kwam spioneren is in november vorig jaar opgemerkt voor Belgische kust

Voor de Belgische kust is half november vorig jaar een Russisch schip opgemerkt dat wellicht kwam spioneren. Het schip voer in de buurt van windmolenparken en wou zich niet kenbaar maken. "De passage van dit schip kadert zonder twijfel binnen de bredere context van de Oekraïne-oorlog", meent federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). 

Het schip in kwestie voer zonder AIS, het verplichte veiligheidssysteem dat de identiteit van schepen automatisch voor anderen kenbaar maakt. Op basis van verdacht vaargedrag is een onderzoek ingesteld door het Maritiem Informatie Kruispunt. 

"De passage van dit schip kadert zonder twijfel binnen de bredere context van de Oekraïne-oorlog", zegt federaal minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "De precieze motieven van dit Russische schip kennen we niet, toch moeten we hierin niet naïef zijn. Zeker als ze zich verdacht gedragen in de buurt van onze windmolenparken, onderzeese gasleidingen en datakabels en andere kritieke infrastructuur. We nemen ook de nodige maatregelen om deze beter te beveiligen."

Nederlandse wateren

Maandag al rapporteerde de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over de passage van dit schip in Nederlandse wateren. "Daarbij werd gesuggereerd dat het schip mogelijk de bedoeling had om gevoelige infrastructuur in kaart te brengen, zoals windmolenparken, onderzeese gasleidingen en kabels voor communicatie en dataverkeer", merkt het kabinet-Van Quickenborne op. "Ook onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden rekening met dit scenario en zijn hier alert voor."

De liberale vicepremier geeft nog aan dat de nieuwe wet Maritieme Beveiliging, die sinds begin dit jaar van kracht is, toelaat camerabewaking op zee te voorzien. "Met name op de windmolens waar dit verdachte schip bijzondere aandacht voor leek te hebben", klinkt het.

Meest gelezen