Gemeentehuis Herent.
Maarten De Cock

Gemeentepersoneel Herent klaagt over gebrek aan respect en waardering

Het personeelsbeleid van de gemeente Herent ligt onder vuur. Verschillende mensen die voor de gemeente werken, hebben de voorbije jaren bij de vakbond klacht ingediend omdat ze zich niet gewaardeerd voelen. Alweer een deuk in het imago van het gemeentebestuur van Herent, want een paar weken geleden nog was er in een ander dossier sprake van fraude en belangenvermenging. 

Na de heisa rond subsidiefraude bij het gemeentebestuur van Herent, duiken nu verhalen op van medewerkers die zich slecht behandeld voelen. “Het klopt dat er de laatste jaren veel klachten van werknemers zijn binnengekomen”, zegt Anne Schuermans van de vakbond ACOD. “Het gaat over mensen die zich ongelijkwaardig behandeld voelen, weinig erkenning krijgen en ook fel onder druk staan. Het loopt daar gewoon niet goed. Wij vragen dan ook een actieplan, het gemeentebestuur moet de pijnpunten verbeteren. Het personeel moet weer met plezier komen werken."

Medewerkers die heel competent zijn, worden niet geacht om veel te denken. Ze mogen uitvoeren maar geen mening ventileren

Luc Draye, oppositiepartij Vooruit

Ook Luc Draye van oppositiepartij Vooruit heeft daarover al een en ander opgevangen: "Wat ik gehoord heb, is dat medewerkers die heel competent zijn, niet geacht worden om veel te denken. Leden van het gemeentebestuur zien hen eerder als een noodzakelijk kwaad. Ze mogen uitvoeren wat beslist wordt, maar verder geen eigen mening ventileren. Maar als je je verstand op nul moet zetten, werkt dat demotiverend."

In 2021 werd er al eens een risicoanalyse gemaakt van het personeelsbeleid door een extern bureau. "Daaruit bleek toen al een groot ongenoegen bij het personeel, vooral een gebrek aan respect", zegt Draye. "Na dat onderzoek zijn er suggesties gedaan door het personeel om het probleem aan te pakken, maar daar is tot vandaag weinig mee gedaan."

Ontslagen

Volgens Draye durven de werknemers ook niet openlijk praten over wat er aan de hand is. "Ik merk dat er een angst is om de job te verliezen. Na twee "onverwachte" ontslagen zijn mensen bang geworden. Ik heb me beziggehouden met één ontslag dat naar mijn aanvoelen op een vreemde manier is verlopen. Ik heb daar vragen over gesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen."

De oppositie wil nu een extra gemeenteraad bijeen roepen om de problemen te bespreken. Ze hopen op z'n minst op een engagement van de burgemeester Astrid Pollers (N-VA) en van de algemeen directeur Renaat Kamers, die verantwoordelijk is voor het personeel.

N-VA Herent reageert op zijn website: "Bekwaam personeel is een van de fundamenten waarop het succes van een gemeente wordt gebouwd. De realisaties van de voorbije jaren waren zonder hen niet mogelijk geweest. Het college, samen met de personeelsdienst, gaat in gesprek met het personeel om deze beschadigingsoperatie en de effecten ervan op het welzijn van het personeel te bespreken. Daarbij is er zoals altijd ruimte voor vragen over personeelsaangelegenheden, uiteraard met respect voor ieders privacy. We hopen dat rust en sereniteit iedereen kan helpen om te werken aan een beter Herent." 

Meest gelezen