Provincie weigert vergunning aan Stevens Recycling in Genk om uitstoot van PCB's en dioxines

Het bedrijf Stevens Recycling in Genk krijgt geen vernieuwing van zijn omgevingsvergunning van de deputatie van Limburg. Stevens Recycling is een schrootverwerkend bedrijf. Volgens metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is het mee verantwoordelijk voor de vervuiling met PCB's en dioxines in de omgeving. Het bedrijf is verbaasd over de weigering en zegt dat het in beroep gaat.

De slechte lucht in de omgeving van het industrieterrein Genk-Zuid is een oud zeer en al jaren wordt gewerkt aan maatregelen en beperkingen. Stevens Recycling had nu een omgevingsvergunning gevraagd voor onbepaalde termijn voor de "verdere exploitatie van het bedrijf én het uitvoeren van vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen". 

Nieuwe plannen

Het bedrijf slaat grote hoeveelheden schroot op en verwerkt die ook. Zo vroeg het in de vernieuwing van de vergunning om maximaal 20.000 ton op te slaan met een stapelhoogte van 12 meter en tot 1.000 ton per dag te verwerken in zijn shredder, zoals dat tot nu toe ook al gebeurde. Daarnaast waren er nieuwe loodsen voorzien, maar ook waterbuffers, bezinkingsbekken, groenaanplanting en groenscherm.

Maar het stootte bij de deputatie dus op een weigering. Vooral de hoge concentraties aan PCB's en dioxines in de buurt die de VMM heeft gemeten speelde daarbij een rol. Maar volgens de provincie worden bij het bedrijf enkele BBT's (Best Beschikbare Technieken) niet nageleefd. Het bedrijf zou een ultrafilter willen plaatsen om de uitstoot van de shredderinstallatie te halveren, maar dat zou pas binnen twee jaar gebeuren en dat is te lang volgens de deputatie. Het bedrijf zou zijn schroot ook tot 12 meter hoog willen stapelen, terwijl de VLAREM-regels 3 meter voorschrijven, dat zou dus tot meer stofemissie leiden, vindt de provincie. Daarom vindt de deputatie een vergunning voor onbepaalde duur onaanvaardbaar.

Stevens gaat in beroep

Bij Stevens Recycling wordt verbaasd gereageerd op de weigering. "Het Milieu Effecten Rapport (MER) is volledig goedgekeurd. Dat is het resultaat van 1,5 jaar onderzoek door de bevoegde instanties. In dit rapport worden alle milieu-effecten en bijkomende milieugerelateerde investeringen beschreven. Ook de metingen van de VMM in de woonzone Genk-Zuid zijn opgenomen. In 2021 is maar 1 overschrijding van de drempelwaarde voor pcb en dioxine vastgesteld, een overschrijding die toen overal in Vlaanderen terug te vinden was. In 2022 was er geen enkele overschrijding en bevinden we ons ver onder de drempelwaarden", aldus zaakvoerder Alphonse Stevens.

Stevens Recycling kan nog beroep aantekenen bij Vlaams minister van Omgeving Demir (N-VA) en heeft daarvoor 30 dagen de tijd nadat het besluit van de deputatie is toegekomen. Zaakvoerder Alphonse Stevens zegt heel verrast te zijn door het besluit van de deputatie. Hij kondigt ook aan dat ze in beroep zullen gaan bij de minister. Volgens hem zal het bedrijf ondertussen doorwerken omdat het beroep opschortend werkt.

Meest gelezen