infrontphoto

Belgische overheidsschuld stijgt tot bijna 120 procent van bbp tegen 2028

Bij een ongewijzigd beleid zouden de overheidstekorten dit en volgend jaar uitkomen op 5,7 en 5,4 procent van het Bruto binnenlands product (bbp). Dat heeft het Planbureau becijferd. De jaren nadien zouden de tekorten geleidelijk verder oplopen, onder meer door het stijgende gewicht van de rentelasten op de schuld.

Die rentelasten zouden tegen 2028 bijna 18 miljard euro per jaar bedragen, 10 miljard meer dan vorig jaar.

De overheidsschuld zou tegen 2028 119 procent van het bbp bedragen. In 2022 was dat 105 procent van het bbp.

Het is van het eind van de jaren 90 geleden dat de staatsschuld rond de 120 procent van het bbp zou schommelen. De rentelasten zouden tegen dan bijna 18 miljard euro bedragen. Ter vergelijking: in 2022 bedroegen de rentelasten ongeveer 8,3 miljard euro. 

De hogere rentelasten zijn het gevolg van de geleidelijk hogere rentevoet waartegen de overheid moet lenen. 

Meest gelezen