Videospeler inladen...

Vic Anciaux (91) overleden: een multiculturele Vlaams-nationalist

Voormalig Volksunie-boegbeeld Vic Anciaux is overleden. Hij was 91 jaar oud. Anciaux was een van de onderhandelaars van het door die partij verguisde Egmontpact. Hij was Vlaamsgezind, maar ook erg sociaal voelend en een fel bepleiter van het multiculturalisme. Hij heeft zeven kinderen. De bekendste is Bert Anciaux.

Huisarts Victor Anciaux (°1931) begon zijn politieke carrière bij de Volksunie in 1961. Eind jaren 70 onderhandelde hij mee over het Egmontpact, dat een eerste grote staatshervorming beoogde. Het pact stuitte op groot verzet in de Vlaamse Beweging en binnen de Volksunie leidde het tot een versplintering. Een deel van de partij scheurde zich af en vormde - mettertijd - het Vlaams Blok, een partij waartegen Anciaux zich altijd fel heeft verzet.

De Volksunie werd bij de - vervroegde - verkiezingen van 1978 genadeloos afgestraft en Anciaux nam de leiding over van Hugo Schiltz. Onder het motto "met hernieuwd vertrouwen" slaagde hij erin de rangen weer te sluiten.

Hij loodste de Volksunie in verschillende regeringen, maar na een zware verkiezingsnederlaag gaf hij in 1986 de fakkel door aan Jaak Gabriels (foto links). Die stapte later met een deel van de partij over naar de liberalen van de VLD en zette zo de langzame teloorgang van de Volksunie in.

BEKIJK - Het leven van Vic Anciaux in beeld:

Videospeler inladen...

Anciaux was een fel bepleiter van het multiculturalisme en was ook een van de eersten die het immigratieprobleem op de agenda zette. Als staatssecretaris voor Brusselse en Sociale Zaken in de regering-Tindemans II stelde hij de eerste beleidsnota op over de integratie van migranten. Hij had het regelmatig met het Vlaams Blok aan de stok over het thema. "Een terugkeer voorspiegelen is verleidelijk, maar onmogelijk. Dat noem ik volksverlakkerij", aldus Anciaux.

In november 1997 stapte hij met veel misbaar uit de Brusselse regering, uit onvrede met het taalakkoord. "De sfeer was slecht. Zeker bij de Franstaligen was er geen wil tot dialoog en geen respect voor de tweetaligheid van Brussel", aldus Anciaux. Zijn ontslag was meteen ook het einde van zijn politieke carrière, al steunde hij wel zijn zoon Bert in diens poging om uit de brokstukken van de Volksunie een nieuwe partij uit de grond te stampen.

Vic Anciaux was huisarts en ook in die hoedanigheid liet hij zich politiek niet onbetuigd. Zo kwam hij in conflict met de Orde der Geneesheren toen hij tijdens de grote doktersstaking toch werkte. Na zijn pensioen was hij voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Meest gelezen