Angst, macht en het noodlot op het wereldtoneel: in gesprek met schrijver-journalist Robert D. Kaplan

"Angst behoedt ons voor zoveel dingen", schreef Graham Greene in 1960. Het is het leidmotief in het nieuwe boek van schrijver-journalist Robert D. Kaplan. Kaplan keert vaak terug in lijstjes met de meest invloedrijke denkers over buitenlandse politiek. Hij spendeerde zijn vormende jaren als buitenlandcorrespondent voor The Atlantic in de jaren 80 van de vorige eeuw in het communistische Oostblok, het Midden-Oosten en Afrika. Hij was raadgever van presidenten en ministers. Hij is een ouderwetse conservatief, een diepe denker. VS-correspondent Björn Soenens kon Robert Kaplan een uur lang interviewen in zijn huis in Massachusetts. Een fascinerend gesprek over de invloed van angst, het noodlot en de last van de macht in de wereldpolitiek. 

Angst waarschuwt voor zovele zaken, aldus Kaplan. De verstandigste en meest wijze mensen onder ons zijn vervuld van een angst die op de toekomst is gericht. Wijze leiders weten dat ze tragisch moeten denken om een tragedie te voorkomen. Vladimir Poetin heeft die les nooit geleerd, zegt Kaplan. Anders zou hij Oekraïne nooit zijn binnengevallen. 

Luister mee naar aflevering 38 van de tweemaandelijkse podcast "Björn in the USA". De klankmontage is van Daan Wallis.

Dit is belangrijk, zegt Kaplan: de wetenschap dat niet alles mogelijk is, dat onze wereld een wereld is vol beperkingen. Dat we de wereld niet kunnen remediëren of genezen. De bitterste pijn voor mensen is: iets te weten en er niets mee te kunnen doen, geen controle te hebben. De wereld is niet perfect, en dàt besef moet doordringen. 

Het probleem is de balans vinden tussen wat rechtvaardig is en wat mogelijk is. Een halve wereld ver weg denkt en voelt men vaak totaal anders, en dat botst met je eigen waardensysteem, je eigen morele besef. Dat is wat we een tragedie noemen. Dat is de uitdaging van staatsmanschap. Daarover gaat deze podcast: over de tragiek van de wereld. 

Meest gelezen