Archieffoto
James Arthur Photography

Vlaams begrotingstekort lager dan verwacht, minister van Begroting Diependaele: "Financiën op koers, maar we moeten waakzaam blijven"

Het Vlaams begrotingstekort zal dit jaar bij ongewijzigd beleid zo'n kwart miljard lager liggen dan de Vlaamse regering voordien had ingeschat. Dat blijkt uit een raming van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wijst er wel op dat Vlaanderen waakzaam moet blijven. "De meevallers zijn vooral eenmalig."

Volgens de SERV-raming neemt het begrotingstekort in 2023 bij ongewijzigd beleid af met 276 miljoen euro ten opzichte van de ingediende begroting, tot 2,65 miljard. De Vlaamse regering is volgens de SERV zelfs goed op weg om - bij ongewijzigd beleid en Oosterweel en Vlaamse Veerkracht opnieuw buiten beschouwing gelaten - al in 2026 een begroting in evenwicht te realiseren. Dat is een jaar eerder dan de streefdatum die zij zichzelf had opgelegd.

Dat de begrotingstekorten beter meevallen dan eerder voorspeld, komt omdat de Vlaamse uitgaven iets sterker terugvallen dan de Vlaamse ontvangsten. Daar zijn volgens de SERV drie oorzaken voor:

  • De economische groei zou hoger uitvallen dan verondersteld, wat een goede zaak is voor de Vlaamse ontvangsten.
  • De consumentenprijsindex (de aandrijver van de ontvangsten) daalt minder snel dan de gezondheidsindex (die relevant is voor de uitgaven).
  • De bevolking zal meer dan aanvankelijk verwacht toenemen.

Minister Diependaele: "Meevallers voornamelijk eenmalig"

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is verheugd dat de Vlaamse begroting op koers blijft, maar hij blijft waakzaam: "De meevallers die deze monitoring gunstig doen uitvallen zijn voornamelijk eenmalig. Tegelijk staan de ontvangsten uit de gewestbelasting onder druk en is er minder onderbenutting als we kijken naar de aangegane verbintenissen in 2022", aldus Diependaele.

Omdat vele zaken zich aan de inkomstenkant bevinden, pleit de minister ervoor om over de uitvoering van de begroting meer openheid te bieden. "In de nieuwe codex overheidsfinanciën heb ik daarom naast de verstrengde regels rond subsidies ook meer transparantie bij alle beleidsdomeinen in hun uitvoering laten opnemen", luidt het. 

Nieuwe Europese regels

Transparantie zal ook centraal staan in de hervorming van de Europese begrotingsregels die het begrotingskader voor de lidstaten eenvoudiger, en evenwichtiger moet maken. De SERV waarschuwt voor die nieuwe regels die al in 2024 zouden worden toegepast.

Landen met een hoge overheidsschuld, zoals België, zullen een strenger pad moeten volgen dan landen met gemiddelde of lage risico's op de houdbaarheid van hun schuld. Als ons land de Europese afspraken wil nakomen zullen er volgens de SERV duidelijke afspraken moeten gemaakt worden tussen de verschillende overheden over wie welke lasten zal dragen en wat er gebeurt als een overheid haar begrotingsdoelstelling niet realiseert.

Meest gelezen