De voormalige Kamervoorzitters Herman De Croo en Siegfried Bracke.
Christophe Licoppe

Ophef in de Kamer: ex-voorzitters Siegfried Bracke en Herman De Croo hebben onwettige pensioenextra's gekregen

Twee voormalige voorzitters en acht hoge ambtenaren van de Kamer hebben stevige pensioenextra's gekregen die onwettig tot stand zijn gekomen. Dat is vandaag onthuld tijdens een vergadering van het Bureau, het bestuursorgaan van de Kamer, zo meldt Belga en het is ons door meerdere bronnen bevestigd. 

Het Bureau van de Kamer, het bestuursorgaan waarin onder meer de Kamervoorzitter en voorzitters van de politieke fracties zitten, heeft een "onwettige" regeling rond pensioenextra's ontdekt die onder meer is toegekend aan de gewezen Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD) en 8 gewezen ambtenaren-generaal.

BEKIJK - "Het gaat wel degelijk om premies van duizenden euro's per maand bovenop het maximumpensioen en dat is onwettig", legt Pieterjan De Smedt uit in "VRT NWS journaal":

Videospeler inladen...

Het gaat om een extra vergoeding die neerkomt op het verschil tussen het maximumpensioen waarop ze recht hebben en het bedrag waarop ze recht zouden hebben indien het niet begrensd was. Die plafonnering is vastgelegd in de wet-Wijninckx.

Die regeling rond die extra's dateert al van eind jaren negentig en is al die jaren informeel blijven bestaan. Het was pas recent dat het oog van de bevoegde Kamerdiensten op de uittredingsvergoedingen viel. Op vraag van Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) werden ze tegen het licht gehouden.

BEKIJK - "Als zoiets aan het licht komt in tijden van crisis is dat heel schadelijk voor de politiek", analyseert VRT NWS-Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt in "VRT NWS Live":

Videospeler inladen...

"Enorme bedragen"

De ontdekking van de onwettige extra's zou behoorlijk wat consternatie teweeg hebben gebracht binnen de vergadering van het Bureau. Er is ook sprake van "enorme bedragen": bij De Croo zou er bruto zo'n 6.000 euro extra per maand bovenop het pensioen zijn gekomen, bij Bracke zo'n 3.000 euro bruto per maand. 

Het is vreemd dat het legaalste orgaan van dit land - de Kamer van Volksvertegenwoordigers - mij iets illegaal zou hebben uitgekeerd

Voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo

Er zou nu beslist zijn de betalingen meteen stop te zetten. Ook zou worden nagegaan of de uitgekeerde bedragen retroactief kunnen worden teruggevorderd. Verschillende leden hebben ook aangedrongen op een grondig onderzoek.

De Croo laat weten de uitkeringen "te goeder trouw" te hebben ontvangen en vraagt zelf dat de diensten van de Kamer dit uitzoeken. "Ik durf er mij zelf niet over uit te spreken." Hij zegt wel verbaasd te zijn dat "het legaalste orgaan van dit land - de Kamer van Volksvertegenwoordigers - mij iets illegaal zou hebben uitgekeerd".  Siegfried Bracke, die momenteel in Zuid-Afrika zit, laat weten niet te willen reageren "op iets waarvan hij de ins en outs niet kent".

Archiefbeeld louter ter illustratie.
Christophe Licoppe

"Onaanvaardbaar"

"Dit is volstrekt onaanvaardbaar en moet tot op het bot juridisch worden uitgezocht", reageert N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover. "Alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om ervoor te zorgen dat dit systeem binnen het wettelijk kader blijft én binnen de regels van het politieke fatsoen. Dat geldt voor iedereen die er gebruik van gemaakt heeft of gebruik van zal maken. Wie dit systeem heeft ingevoerd en hoe moet ook boven water komen."

Alle mogelijkheden moeten worden uitgeput om ervoor te zorgen dat dit systeem binnen het wettelijk kader blijft én binnen de regels van het politieke fatsoen

N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover

Ook Groen vraagt "volledige transparantie", zo zegt Kamerlid Kristof Calvo. "Vorige legislatuur hebben we een Werkgroep Politieke Vernieuwing gehad. Eén van de aanleidingen toen was net het statuut van de Kamervoorzitter. Nu duiken er nieuwe elementen op over dat statuut."

Hij noemt dit "geen reclame voor de politiek". "Voor ons is het duidelijk: deze kwestie moet ook leiden tot een versnelling inzake politieke vernieuwing, een belangrijke belofte van het Vivaldi-regeerakkoord."

"Hallucinant, maar ook degoutant", zo noemt Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere het. "Het is iedereen gelijk voor de wet. Wij maken die wetten hier in de Kamer. Als dan blijkt dat uitgerekend de voorzitters van een parlement zich daar niet aan houden, is dat moeilijk te verantwoorden. Dat roept heel wat vragen op. Iedereen mag toch eens bij zichzelf te rade gaan."

Barbara Pas van Vlaams Belang spreekt over een "schandalige situatie". "Het gaat om erg grote bedragen die jarenlang illegaal in de zakken van een tiental personen zijn blijven vloeien." Ook zij eist dan ook opheldering. "Deze bedragen moeten onmiddellijk teruggevorderd worden, men moet uitpluizen hoe en door wie deze regeling tot stand is gekomen én hoe ze zo lang verborgen kon blijven."

BEKIJK - "Dit is een zwarte dag voor de politiek":

Videospeler inladen...

Meest gelezen