Nicolas Maeterlinck

Ecolo-Kamerlid doelwit van Chinese cyberaanval na kritiek op mishandeling Oeigoeren

Kamerlid Samuel Cogolati (Ecolo) is het doelwit geweest van een cyberaanval vanuit China. Dat hebben de Franstalige groenen bekendgemaakt. Cogolati wil dat ons land onderzoek voert naar de omvang van Chinese cyberaanvallen op ons land.

Samuel Cogolati loopt al langer in het vizier van Peking. Onder meer zijn strijd voor de erkenning van de mishandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in China was een doorn in het oog. In 2021 belandde Cogolati al op de Chinese sanctielijst nadat hij in de Kamer een voorstel van resolutie had ingediend om de vervolging van de Oeigoeren te veroordelen. 

"Als de communistische partij denkt ons op deze manier te intimideren, vergist ze zich", reageert Ecolo. "We zullen blijven de handschoen opnemen zolang de kampen van de schande niet gesloten zijn."

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) vermoedt dat de Chinese hackersgroep APT31 achter de aanval zit. Die zou een e-mail naar Cogolati hebben gestuurd met de bedoeling om zo vertrouwelijke of gevoelige informatie te verkrijgen. 

De hackers deden zich in de mail voor als een nieuwsorganisatie die over informatie beschikte over misbruik van mensenrechten in China.

Cogolati werd door het CCB op de hoogte gebracht dat de e-mail een poging tot een cyberaanval was.

Cogolati wil ook dat België de omvang van de Chinese cyberaanvallen in kaart brengt. "De hackers breken niet voor de lol binnen in onze servers. Er zit een methodiek achter, gericht tegen verdedigers van de mensenrechten en georganiseerd voor rekening van het Chinese regime. Er moet volledige duidelijkheid komen over de duurtijd, de aard en de slachtoffers van de cyberaanvallen tegen België", aldus Cogolati. 

De regering moet een onderzoek starten om te kijken of gevoelige of geklasseerde gegevens naar Peking zijn doorgesijpeld. De aanvallen mogen voor Cogolati ook niet zonder gevolg blijven.

Indien een aanval duidelijk aan een overheidsinstantie kan worden toegewezen, dan moet dat via diplomatieke weg worden aangeklaagd en de regering achter de aanval moet instaan voor de herstellingskosten, vindt Cogolati.

In mei 2021 werd ons land al eens getroffen door grootschalige cyberaanvallen, op de dag dat er in de commissie Buitenlandse Zaken een zitting was gepland over de behandeling van de Oeigoeren in China.

Meest gelezen