fotografie peter Hilz (C)

Open VLD: "Als Herman De Croo onwettige pensioenextra's heeft gekregen, zal hij die terugbetalen"

Als blijkt dat de voormalige Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD) pensioenextra's heeft gekregen waar hij geen recht op had, zal hij die terugbetalen. Dat schrijft Open VLD in een persbericht. Tijdens een vergadering van het Bureau van de Kamer werd vandaag onthuld dat De Croo, maar ook Siegfried Bracke (N-VA) en acht hoge ambtenaren van de Kamer een pensioenregeling ontvingen die onwettelijk was.  

Twee voormalige Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open VLD), en acht hoge ambtenaren van de Kamer hebben stevige pensioenextra's gekregen die onwettig tot stand zijn gekomen. Dat is vandaag onthuld tijdens een vergadering van het Bureau, het bestuursorgaan van de Kamer. 

Bij De Croo zou er bruto zo'n 6.000 euro extra per maand boven op het pensioen zijn gekomen, bij Bracke zo'n 3.000 euro bruto per maand. 

Er zou nu beslist zijn de betalingen meteen stop te zetten. Ook zou worden nagegaan of de uitgekeerde bedragen retroactief kunnen worden teruggevorderd. Verschillende leden hebben ook aangedrongen op een grondig onderzoek.

BEKIJK - "Het gaat wel degelijk om premies van duizenden euro's per maand boven op het maximumpensioen en dat is onwettig", legt Pieterjan De Smedt uit in "VRT NWS journaal":

Videospeler inladen...

"Te goeder trouw ontvangen"

Open VLD reageert nu dat deze zaak tot op het bot uitgezocht moet worden. "Als blijkt dat de regeling onwettig zou zijn, wat nog niet duidelijk is, zal hij die voor het verleden ook terugbetalen. Herman De Croo behoudt zich wel het formeel recht klacht neer te leggen tegen wie verantwoordelijk is voor deze fout."

De Croo laat weten de uitkeringen "te goeder trouw" te hebben ontvangen en vraagt zelf dat de diensten van de Kamer dit uitzoeken. "Ik durf er mij zelf niet over uit te spreken." Hij zegt wel verbaasd te zijn dat "het legaalste orgaan van dit land - de Kamer van Volksvertegenwoordigers - mij iets illegaal zou hebben uitgekeerd".  Siegfried Bracke, die momenteel in Zuid-Afrika zit, laat weten niet te willen reageren "op iets waarvan hij de ins en outs niet kent".

Meest gelezen