ACV-voorzitter Marc Leemans laat zich ontslaan om werkloosheidsuitkering te krijgen

Marc Leemans stopt op 1 januari 2024 als voorzitter van de christelijke vakbond ACV. Het is de bedoeling dat het ACV hem ontslaat, zodat hij nadien in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kan stappen. Vanuit N-VA, Open VLD, MR en CD&V komt er forse kritiek op die regeling.

SWT heette vroeger brugpensioen en het wordt vaak beschouwd als een vorm van vervroegd pensioen. "Eigenlijk heeft brugpensioen zeer weinig te maken met pensioen", duidt Jan Vanthournout van het hr-bedrijf SDWorx in "De ochtend", op Radio 1. 

"Het is een systeem van werkloosheid, en het is nu eenmaal zo dat je moet ontslagen worden om daar toegang toe te krijgen. Alleen iemand die ontslagen is, heeft recht op een werkloosheidsuitkering, en die werkloosheidsuitkering is een onderdeel van dat brugpensioen." Volgens Vanthournout komt deze praktijk wel vaker voor, als werkgever en werknemer het eens zijn dat de loopbaan van de werknemer ten einde loopt.

Marc Leemans heeft aangegeven om begin volgend jaar te stoppen als voorzitter, reageert de woordvoerder van het ACV. 

De christelijke vakbond kiest ervoor om hem te ontslaan en wijst erop dat Leemans voldoet aan de voorwaarden: hij is 62 jaar en heeft een loopbaan van 40 jaar. Meer commentaar wil de vakbond niet kwijt.

BEKIJK - "Jezelf laten ontslaan, dat bestond volgens de vakbond niet. En nu werkt het ACV daar zelf actief aan mee", zegt ook econoom en arbeidsmarktdeskundige Stijn Baert in "Het journaal". Noch Leemans noch het ACV willen interviews geven:

Videospeler inladen...

"Te zot voor woorden", reageert Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op Twitter. "Blijkbaar is het brugpensioen een vangnet voor vakbondsbonzen geworden." 

Zijn partijgenoot Axel Ronse trekt alle registers open. "Bedankt Marc om sociale fraude te plegen en uw leden te laten werken voor een onterechte werkloosheidsuitkering die u zal genieten via uw SWT-statuut. Degoutant!", twittert het Vlaams Parlementslid. Ronse vraagt een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

"Als de grote baas van de vakbond het stelsel nu zelf schaamteloos gaat misbruiken, is het einde helemaal zoek", vindt Kamerlid Björn Anseeuw (N-VA). Hij wil een voorstel op tafel leggen in de Kamer om het SWT-stelsel af te schaffen.

Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vindt de regeling voor Marc Leemans niet kunnen. "Dit toont hoe vakbonden ons welvaartsmodel bedreigen", vindt hij.

"Dit illustreert hoe de vakbondstop verworden is tot een machine die van het systeem profiteert", twittert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. "Ik ben verontwaardigd dat een vakbondsvoorzitter zich geld van de werkende klasse toe-eigent voor zijn eigen comfort." Bouchez pleit voor een einde van de "privileges van de vakbonden".  

Zelfs bij CD&V, waarbij het ACV toch wel nauw aanleunt, zijn ze niet tevreden. "Als sociale partner moet je het goede voorbeeld geven", vindt partijvoorzitter Sammy Mahdi. "Reden te meer om het brugpensioen af te schaffen."

"Dit komt neer op fraude", vindt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). "Het SWT-systeem is een noodsysteem om werknemers te beschermen en niet om vakbondsafgevaardigden op betaald verlof te sturen. We zullen dan ook een klacht indienen tegen dit misbruik bij de sociale inspectie."

Meest gelezen