Het OCMW biedt haar diensten ook aan in deelgemeente Heule
Foto Bas De Wilde

Een sociaal werker in elke wijk: OCMW van Kortrijk breidt diensten uit 

In Kortrijk kan je vanaf nu op 12 extra plaatsen hulp krijgen van een sociaal werker. Dat kon tot nu toe enkel als je aanklopte bij het loket in het centrum van de stad. "Door de dienstverlening uit te breiden, wil Kortrijk onder meer dichter staan bij de inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen", zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit). 

Kortrijk lanceert een wijkgericht sociaal werk, waarbij mensen niet langer naar het centrale OCMW-gebouw moeten gaan, maar terecht kunnen bij 12 wijkteams verspreid over de stad en de deelgemeenten. "Het is een nieuw model van wijkgericht sociaal werk", zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit). "Alle sociale dienstverlening is vanaf nu beschikbaar in de buurt of aan huis."

Sociale hulp in je eigen buurt

"De klassieke aanpak waarbij gewerkt wordt vanuit een centrale dienst wordt vervangen door brede wijkteams die werken vanuit verschillende buurten in Kortrijk. Gezinnen kunnen zo terecht bij een sociaal werker die zorgt voor een samenhangend plan om hen vooruit te helpen. Op die manier worden heel wat drempels weggewerkt."

De schepen ziet de extra dienstverlening als een broodnodige investering. "In 2014 hadden we 54 maatschappelijk werkers in de sociale dienst, vandaag zijn dat er al 77. Negen jaar geleden had elke maatschappelijke werker gemiddeld 58 dossiers om op te volgen, tegenwoordig schommelt dat rond de 46", gaat De Coene verder. "Dus eigenlijk zijn we al een tijdje bezig met de voorbereiding van deze ommezwaai."

Meest gelezen