© Wavebreak Media - portal.belgaimage.be

Ook onderwijs sluit zich aan bij actieweek van openbare diensten: "We willen de stem van de experts in de leraarskamers horen"

De onderwijsvakbonden sluiten zich aan bij de actieweek in de openbare diensten, die vandaag van start gaat. "We starten deze week een zeer brede campagne op alle niveaus. We willen de stem van de experts in de leraarskamers horen, welke problemen en oplossingen zien zij", zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsbond COC-ACV. "Ze hebben de indruk dat er in Brussel te weinig naar hen geluisterd wordt."

Discussies over eindtermen, dalende leerprestaties, te zware planlast, zorgen over het personeelsstatuut, het lerarentekort... Het onderwijs kampt met grote uitdagingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij werkt aan oplossingen en heeft onder meer een commissie van wijzen aangesteld. Maar de onderwijsbonden nemen nu zelf het heft in handen en sluiten zich aan bij de week van de openbare diensten.

"De vier onderwijsvakbonden starten samen een zeer brede informatiecampagne", zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsvakbond COC-ACV. "Zeer breed, dat wil zeggen dat we op alle niveaus gaan informeren en consulteren. In het kleuteronderwijs, het lager, het secundair, het hoger, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie, de clb's, volwassenenonderwijs. We gaan naar de echte wijzen en experts in de scholen, we willen hun stem horen, de uitdagingen waar ze voor staan, de oplossingen waaraan ze denken. We willen hen ook confronteren met de beleidsvoorstellen die er al liggen."

De uitdagingen die er voor onderwijspersoneel liggen en die nog op hen afkomen, zijn niet min, zeggen de vakbonden. "We willen weten wat er vandaag in die scholen leeft, wat de echte problemen zijn. Bijvoorbeeld juridisering, planlast, begrenzing van kerntaken. Dat kunnen ook vragen rond infrastructuur zijn, de noden van de digitale evolutie waar ook middelen nodig zijn om mensen op te leiden. Ook de arbeidsomstandigheden, de jaaropdracht bijvoorbeeld, is dat een goede manier om jobs aantrekkelijker te maken?"

Mensen voor de klas willen autonome professionals zijn en ze hebben lang niet het gevoel dat ze van die autonome professionaliteit gebruik kunnen maken.

Koen Van Kerkhoven, onderwijsvakbond COC-ACV

Volgens Van Kerkhoven hebben de mensen in de scholen de indruk dat er te weinig naar hen geluisterd wordt. "Wij proberen wel de vertaalslag te maken in Brussel van wat er op de vloer leeft, maar toch is er het idee dat er te weinig geluisterd wordt. Mensen voor de klas willen autonome professionals zijn en ze hebben lang niet het gevoel dat ze van die autonome professionaliteit gebruik kunnen maken."

"Dit is nog maar het begin"

De onderwijsvakbonden roepen hun afgevaardigden op om in alle academies, (hoge)scholen, centra en instellingen een informatiesessie te organiseren van een uur. De vakorganisaties hebben een stakingsaanzegging ingediend, "voor het geval hun afgevaardigden dat volgende week nodig zouden hebben", klonk het in een gezamenlijke mededeling. "Als onze afgevaardigden niet tot een akkoord komen met hun bestuur of directie over het tijdstip waarop ze hun collega's kunnen informeren, dan kunnen ze een uur staken."

"Het is de bedoeling dat deze week de debatten in de leraarskamers en de personeelsruimtes starten", zegt Van Kerkhoven. "In deze week, waar alle openbare diensten op de kaart worden gezet. Dit is nog maar het begin. Na de paasvakantie publiceren we op basis van deze informatieronde op geregelde tijdstippen filmpjes en interviews op onze sociale media, waaruit een paar kernvragen gefilterd worden. Die komen ook op affiches in de leraarskamers, om dan telkens het debat daarrond voort te zetten. Het is dus de bedoeling dat we na de paasvakantie met serieuze ideeën komen."

Meest gelezen