James Arthur Photography

Onderhandelingen over stikstof weer mislukt, Jambon: "Alles gedaan om tot akkoord te komen, nu aan CD&V om finale positie te bepalen"

Het stikstofoverleg van de Vlaamse regering is weer mislukt. De CD&V-ministers hebben de onderhandelingen verlaten. Ze vinden dat het voorstel dat op tafel lag, te weinig perspectief bood voor jonge boeren. "Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om tot een akkoord te komen met alle regeringspartijen", reageert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). De top van CD&V zit samen om zich te beraden over haar toekomst in de Vlaamse regering. 

Vanavond heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het Vlaams kernkabinet bijeengeroepen in een ultieme poging een stikstofakkoord te bereiken. Wat later kwamen ook andere ministers aan.

Nu ook deze onderhandelingen mislukt zijn, heeft Jambon zijn zelf opgelegde deadline - een akkoord voor het einde van de week - weer niet gehaald. 

"Twee van de drie regeringspartijen zijn het eens met het voorstel dat ik op tafel heb gelegd", zegt Jambon. "Dat zijn N-VA en Open VLD. Dat nieuwe voorstel is het resultaat van veel gesprekken. Ik heb geluisterd naar de opmerkingen van alle betrokken ministers. Het voorstel houdt maximaal rekening met alle verzuchtingen."

"N-VA en open VLD blijven bereid de CD&V de hand te reiken", zegt Jambon. "Het is nu aan de christendemocraten om finaal hun positie te bepalen."

BEKIJK - "Er is geen eensgezindheid, maar wel een ruime meerderheid":

Videospeler inladen...

"Er zijn vanavond nog extra tegemoetkomingen toegevoegd aan het voorstel. Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om met de hele regering tot een akkoord te komen. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat CD&V er nu mee instemt."

"We zijn het ermee eens dat landbouwers inspanningen moeten leveren, maar voor ons blijft het zeer belangrijk om perspectief te kunnen bieden aan jonge boeren", reageert viceminister-president Hilde Crevits (CD&V). "En dat is er vandaag totaal niet. Het is voor jonge mensen bijna onmogelijk om de komende jaren nog uit te breiden. We zien ook dat ontzettend veel landbouwers ermee stoppen."

Wat nu?

Wat als CD&V de komende dagen toch niet op dezelfde lijn komt te zitten? Is er dan nog sprake van een Vlaamse regering? Dat houdt Jambon in het midden. "De bal ligt in het kamp van CD&V. Ik wacht nog op hun antwoord. Ik denk dat we redelijk snel, de komende dagen, naar een parlementair debat zullen gaan. Tegen dan moet er een antwoord zijn."

De top van de CD&V zit vannacht nog samen om zich te beraden over haar toekomst in de Vlaamse regering. Eerder vanavond gaf Crevits nog aan verder te willen onderhandelen. "Het ultimatum en de deadline worden door anderen gesteld. Niet door ons. Wij blijven bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen in de regering. En een regering beslist in consensus en die is er vandaag niet."

BEKIJK - Hilde Crevits: "De globale conclusie is dat het voor ons onvoldoende is om vooruit te kunnen":

Videospeler inladen...

Intussen stuurt N-VA wel een tekst uit de grondwet rond dat bij de Vlaamse regering alle leden zich rond een beslissing moeten scharen. Dat zegt politiek journalist Johny Vansevenant. "Daarin staat dat wie hier niet mee akkoord gaat, zich moet neerleggen bij de beslissing of ontslag moet nemen. De druk wordt zo op CD&V opgevoerd."

"N-VA dreigt er ook mee om een wisselmeerderheid te zoeken in het parlement. Vraag is hoe dit gelijmd kan worden en hoe de Vlaamse regering over kan gaan tot orde van de dag."

Meest gelezen