Vrouwen die nu met pensioen gaan, krijgen gemiddeld bijna kwart minder dan mannen: "Maar de kloof wordt wel kleiner"

Recent gepensioneerde vrouwen krijgen 23 procent minder pensioen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van PensionStat.be, die zijn voorgesteld door minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). De kloof is er dus nog steeds, maar tegelijk is er generatie na generatie beterschap.

Dat vrouwen over het algemeen minder pensioen opstrijken dan mannen werd al langer vermoed. Vrouwen verdienen immers gemiddeld minder en hebben ook vaker een kortere en onderbroken loopbaan. Op PensionStat.be is dat vermoeden nu voor het eerst in objectieve cijfers gegoten. 

Vrouwen die in 2021 voor het eerste een rustpensioen kregen, hebben gemiddeld 23 procent minder pensioen dan mannen in dezelfde situatie. Gemiddeld krijgen mannen bruto 2.121 euro per maand, bij vrouwen is dat maar 1.633 euro, een verschil van maar liefst 488 euro bruto per maand. 

Het lagere pensioen is vooral zichtbaar in de aanvullende pensioenen: de kloof loopt daar zelfs op tot 57 procent. Dat betekent dat vrouwen bruto gemiddeld 42.215 euro minder krijgen uitgekeerd. Dat komt deels omdat vrouwen veel minder vaak dan mannen toegang hebben tot de tweede pijler: 45 procent geniet van een aanvullend pensioen, tegenover 63 procent van de mannelijke werknemers. 

Kijken we enkel naar het wettelijke pensioen, dan bedraagt de kloof 20 procent. Meer dan 1 op de 5 vrouwen heeft een pensioen dat lager ligt dan 1.000 euro per maand, bij mannen gaat het om 8 procent. 

Kloof is eigenlijk nog groter

De cijfers hebben enkel betrekking op wie voor het eerst een rustpensioen kreeg in 2021, zo'n 113.000 mensen, eigenlijk maar zowat 5 procent van de totale pensioenbevolking. Die populatie is echter het relevantste, omdat ze het best een beeld geeft van de situatie en het beleid op dit moment, legt Steven Janssen van Sigedis uit, een vzw die gegevens over loopbanen en pensioenen beheert. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen die al veel langer gepensioneerd zijn, is wellicht nog groter, zegt hij. 

Ook door verschillende beleidsmaatregelen verwachten we dat die genderkloof geleidelijk aan zal verkleinen

Koen Vleminckx, directeur van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

Dat bevestigt ook Koen Vleminckx, directeur van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. "We stellen vast dat er toch een positieve evolutie in zit. De pensioenkloof wordt dus kleiner. Dat komt door een stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen, maar ook regelingen als tijdskrediet, deeltijds werken en het toegankelijker maken van een aantal minima. Ook door verschillende beleidsmaatregelen verwachten we dat die genderkloof geleidelijk aan zal verkleinen."

Lalieux benadrukt dat er bij de pensioenhervorming van juli al maatregelen zaten om de kloof te verkleinen. Bovendien is het minimumpensioen verhoogd, en zijn het voornamelijk vrouwen die een minimumpensioen uitgekeerd krijgen, zegt ze. 

Hervorming

Binnen de regering wordt momenteel opnieuw over de pensioenen gepraat: de hervorming van afgelopen zomer zou volgens de Europese Commissie immers geld kosten, waardoor België de aanvraag van een eerste schijf van Europees relancegeld voorlopig uitstelt. 

Lalieux wilde de pensioenhervorming bis begin maart afronden, om zo niet in het vaarwater van de begrotingscontrole terecht te komen, maar of dat lukt, valt af te wachten. Het is de premier die de agenda bepaalt, aldus de minister. De pensioenhervorming zou deze week wel opnieuw op de tafel van het kernkabinet belanden. 

Meest gelezen