Nicolas Maeterlinck

Hof van beroep in Antwerpen onbevoegd in zaak van coronascepticus Willem Engel tegen viroloog Marc Van Ranst

Het hof van beroep in Antwerpen heeft zich onbevoegd verklaard in het geding dat de Nederlandse coronascepticus Willem Engel had aangespannen tegen viroloog Marc Van Ranst. Die zou Engel in interviews en op Twitter een oplichter, virusontkenner en extremist hebben genoemd. Het hof oordeelde, net als de rechtbank in eerste aanleg, dat het gaat om vermeende drukpersmisdrijven en dat enkel een hof van assisen dus bevoegd is.

Willem Engel daagde Marc Van Ranst al meermaals voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen wegens laster. Van Ranst zou Engel in interviews en op Twitter een virusontkenner, oplichter en extremist hebben genoemd, waardoor Engel meent dat zijn naam belasterd werd. De rechtbank in Mechelen oordeelde in september 2021 dat het ging om een vermeend persmisdrijf en verklaarde zich daarom onbevoegd. De rechter in beroep bevestigde het vonnis uit Mechelen en verklaarde zich ook onbevoegd.

"Het hof is, zoals de eerste rechter, onbevoegd", klinkt het in de uitspraak. "Het hof treedt de motivering van het bestreden vonnis integraal bij en maakt deze tot de zijne. Een groot aantal strafrechtelijke overtredingen kunnen een persmisdrijf uitmaken, zoals laster, eerroof en beledigingen. Herkwalificatie heeft ter zake geen effect wat de onbevoegdverklaring betreft."

Engel moet als rechtstreeks dagende partij instaan voor de gerechtskosten, die voor dit dossier 23,10 euro bedragen. Hij moet ook een bijdrage aan het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand betalen van 24 euro.

Meest gelezen