David rozing

Loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner

Vrouwen verdienen in ons land gemiddeld 5 procent minder per uur dan mannen. Tien jaar geleden was dat nog 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag. Jonge vrouwen verdienen zelfs net iets meer dan mannen, terwijl vrouwen tussen 55 en 64 jaar dan weer 8,5 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega's.

Gemiddeld is de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog 5 procent. Tien jaar geleden was dat verschil nog bijna 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Ons land doet het daarmee beter dan de meeste andere Europese landen. 

Alleen in Luxemburg (-0,2 procent), Roemenië (3,6 procent), Slovenië (3,8 procent) en Polen (4,5 procent) is de loonkloof kleiner of zelfs onbestaand. Landen waar de kloof het grootst is, zijn Estland (20,5 procent), Oostenrijk (18,8 procent) en Duitsland (17,6 procent). 

Ook Frankrijk (15,4 procent) en Nederland (13,5 procent) doen het een pak slechter dan ons land. België scoort ook veel beter dan gemiddeld in Europa, want vrouwen in de EU verdienen gemiddeld bijna 13 procent minder dan mannen.

Hoe jonger vrouwen zijn, hoe minder ze getroffen worden door de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Onder de 25 verdienen vrouwen per uur zelfs net iets meer dan mannen. Bij de 55-plussers verdienen ze ruim 8 procent minder. De loonkloof neemt dus sterk toe met de leeftijd. 

Een mogelijke verklaring is dat oudere vrouwen gemiddeld minder hoogopgeleid zijn dan mannen en daarom ook minder goedbetaalde jobs hebben.

Er zijn wel nog grote verschillen per sectoren in ons land. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het grootst in de productie van water en afval, en in de sector informatie en communicatie. Telkens gaat het om een loonkloof van 11,2 procent. In de sector winning van delfstoffen (-4,1 procent) en bij kunst, amusement en recreatie (-0,2 procent) hebben vrouwen gemiddeld een hoger uurloon dan de mannen.

Meest gelezen