Hoofdredactie NOS Sport stapt op na jarenlang grensoverschrijdend gedrag op redactie

De hoofdredactie van NOS Sport stapt op nadat verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie in de wind waren geslagen. Dat maakte de Nederlandse publieke omroep zelf bekend. Er zouden onder andere meldingen zijn over pestgedrag en (seksuele) intimidatie.

Vorig jaar in november kwam uit dat er jarenlang een angstcultuur heerste achter de schermen van de populaire Nederlandse talkshow "De wereld draait door" door grensoverschrijdend gedrag. Daarom heeft de hoofdredactie van NOS Sport een oproep gedaan aan haar redactie om ongewenst gedrag te melden.

De hoofdredactie kreeg dan het verwijt dat die meldingen er al lang waren, maar dat er niets mee werd gedaan. Dat schrijft de NOS zelf. Er werd een externe vertrouwenspersoon aangewezen om de situatie in kaart te brengen.

Er zouden meldingen zijn van de laatste twintig jaar over pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken. "Het verslag heeft indringende inzichten opgeleverd, die de NOS raken en tot actie dwingen", staat in een verklaring van de omroep.

"Nieuw leiderschap"

De omroep maakt nu bekend dat de vierkoppige hoofdredactie van de sportredactie opstapt om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap" en een cultuuromslag. Het aftreden zal gefaseerd gebeuren "om de continuïteit van de sportverslaggeving te garanderen". 

Medewerkers kunnen professionele begeleiding krijgen. Daarnaast wil de omroep zijn leidinggevenden trainen om ongewenst gedrag eerder te signaleren en daarop te kunnen handelen.

Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen

Gerard Timmer, NOS-directeur

Hoofdredacteur Maarten Nooter wijst erop dat er een onderzoek komt naar de cultuur op de redactie en dat er "kritisch naar onszelf en onze organisatie wordt gekeken. En dus ook naar de mensen die daar leiding aan geven." Een commissie voert ook een breder onderzoek.

NOS-directeur Gerard Timmer zegt dat hij "geraakt" is en biedt zijn excuses aan. Hij benadrukt dat deze situatie niet past bij waar de NOS voor staat. "Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen."

Meest gelezen