Staatssecretaris De Moor.

Regering bereikt akkoord over migratie: 700 extra plaatsen en afgewezen asielzoekers sneller uit centra  

De federale regering is het eens geworden over een migratie-akkoord. Dat akkoord houdt in dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers. "Een belangrijke stap naar een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid", noemt De Moor het.

Wat voorafging 
De asieldiensten kreunen al maanden onder een tekort aan opvangplaatsen. Vorig jaar werd ons land nog veroordeeld tot dwangsommen - die intussen wellicht oplopen tot in de miljoenen - omdat het asielzoekers niet kon opvangen.

De opvangcrisis bereikte in februari een dieptepunt toen een kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek werd ontruimd. Die ontruiming verliep chaotisch waarbij mensen werden ondergebracht in een hotel in Sint-Pieters-Leeuw, waar de burgemeester niet op de hoogte bleek.

Niet iedereen kreeg ook een bed toegewezen. Tientallen mensen eindigden 's nachts op straat. De verschillende bestuursniveaus schoven de verantwoordelijkheid naar elkaar toe.    

Wat omvat het nieuwe akkoord juist?

 • Concreet komt er dus een aanpassing van de Opvangwet, om op die manier de uitstroom te versnellen. Voor wie een negatieve asielbeslissing gekregen heeft, betekent dit het einde van de opvang. "De opvang moet verlaten worden binnen een periode van 30 dagen, en dat is gemiddeld drie maanden sneller dan vandaag het geval is", zegt staatssecretaris De Moor.
Duizend personen hebben momenteel een negatieve asielbeslissing gekregen
staatssecretaris De Moor

Zij had eerder al aangekaart dat die mensen vandaag nog te vaak in de opvang blijven hangen en voortdurend blijven procederen, waardoor ze de plaats van iemand innemen die echt recht heeft op onderdak. Momenteel blijven - volgens De Moor - nog een 1.000-tal personen in de opvang die een negatieve asielbeslissing hebben gekregen.

 • Daarnaast is het de bedoeling dat een bevel om het grondgebied te verlaten, sneller en beter wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt er een medewerkingsplicht ingevoerd "om elk risico op onderduiken te vermijden". Die medewerkingsplicht zal overigens ook gelden voor medische onderzoeken. 
 • Nog in het kader van dat aanklampend beleid, komen er meer begeleiders (of "escorteurs") bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij begeleiden samen met de politie mensen tijdens hun uitwijzing. Voortaan zal ook één politieagent volstaan bij uitwijzingen.

  "We geven niet zomaar een papier met het bericht dat ze het land moeten verlaten, maar zorgen voor een grondige terugkeerbegeleiding", aldus De Moor. Zij noemt het "een breuk met het verleden". 
 • Er komt ook een striktere en snellere toepassing van de Dublin-richtlijn. Daardoor zullen asielzoekers sneller terug kunnen worden gestuurd naar de EU-lidstaat waar ze eerst aankwamen.

  Die overdracht moet gebeuren binnen een termijn van 6 maanden. De Dienst Vreemdelingenzaken zal de termijn tot overdracht kunnen verlengen tot 12 maanden indien de overdracht niet kan plaatsvinden wegens gevangenzetting (in een strafinrichting), en tot 18 maanden indien de betrokkene is ondergedoken.
 • Het akkoord voorziet ook een aanpassing van de regels rond gezinshereniging. Daarbij komt er een toetsing voor het zogenaamd "ouderlijk gezag en daadwerkelijke zorg". Gezinshereniging met Belgische kinderen zal enkel mogelijk zijn door de ouder die ook daadwerkelijk de dagelijkse zorg draagt voor dat kind. 

  De Moor: "Met die verstrenging wordt opgetreden tegen de praktijk van bébé-papiers, waarbij mensen kinderen maken of erkennen, enkel en alleen om papieren te krijgen, maar niet instaan voor de opvoeding van het kind." 

BEKIJK - "Fundamenteel hervormen", zegt De Moor:

Videospeler inladen...

We treden op tegen de bébé-papiers

staatssecretaris De Moor
 • Tot slot wordt er benadrukt dat er op geen enkele manier een regularisatie komt. En dat voor ouders die bij hun minderjarige kinderen, die als vluchteling zijn erkend, willen blijven. Voor de ouders komt er nu een apart verblijfsrecht, via gezinshereniging.
 • Staatlozen die al in België hebben verbleven, zullen voortaan een aanvraag voor een beperkt verblijf van 5 jaar kunnen aanvragen. Staatlozen zijn mensen zonder nationaliteit. Momenteel staat er officieel 884 staatlozen geregistreerd.
 • Door verschillende maatregelen zouden 700 plaatsen worden gecreëerd via 600 containers die het Europese Asielagentschap ter beschikking stelt. Die komen onder meer in Kampenhout op het terrein van de slipschool van de federale politie. Dat is een terrein van de federale overheid.
 • Het verbod om kinderen onder te brengen in gesloten centra, zal in een wet worden gegoten. "Een kind wordt niet opgesloten, punt", klinkt het.

BEKIJK - "Wat er niet in zit, is een verplichte spreiding", zegt onze politiek verslaggever Bart Verhulst:

Videospeler inladen...

700 plaatsen voor 2.400 kandidaten

De regering zat deze week al drie keer samen om een oplossing te zoeken voor de migratiekwestie. Gisterenavond, om 19.30 uur, gingen de federale ministers de laatste rechte lijn in om uiteindelijk afgelopen nacht te landen.

"Het liep niet van een leien dakje", weet VRT NWS-journalist Johny Vansevenant die de onderhandelingen volgde. "De groenen en PS waren het minst streng, de liberalen het strengst en CD&V en Vooruit daar ergens tussenin."

Vansevenant merkt op dat 700 bijkomende opvangplaatsen voor 2.400 kandidaten niet genoeg is. "En er komen elke dag mensen bij die opvang zoeken. Ons land biedt nu al 34.000 opvangplaatsen aan", aldus Vansevenant. "De gemeenten zullen ook extra geld ontvangen voor bijkomende opvangplaatsen."

BELUISTER - Politiek journalist Johny Vansevenant over de moeilijke gesprekken in "De ochtend":

Oppositie is niet onder de indruk

Tevredenheid bij de meerderheid, maar de oppositie is niet onder de indruk. Voor N-VA-Kamerlid Theo Francken schiet het akkoord schromelijk tekort. "Wie hoopte dat de federale regering eindelijk fors zou ingrijpen, is eraan voor de moeite", zegt hij in een reactie. "Het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open. Welkom in België, het land van melk en honing."

De oud-staatssecretaris vindt niet dat er forse maatregelen genomen zijn, ondanks het feit dat "de situatie compleet uit de hand gelopen is". "Geen moratorium op gezinshereniging met subsidiaire bescherming, geen verstrenging van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, geen forse ontradingscampagnes en geen externalisatie van de asielprocedure", somt hij op.

Wie hoopte dat de federale regering eindelijk fors zou ingrijpen, is eraan voor de moeite

Theo Francken (N-VA)

In het beste geval gaat er hier en daar een achterpoortje dicht, maar de voordeur blijft helaas wagenwijd openstaan", reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

De partij spreekt over "zandzakjes tegen de zondvloed", en "er worden zelfs bijkomende bressen in de dijk geslagen". Voorzitter Tom Van Grieken leert uit de maatregelen dat geen enkel gezin met kinderen nog gedwongen zal worden teruggestuurd. "Hierdoor wordt het aanzuigeffect alleen maar vergroot en zullen bovendien kinderen steeds meer ingezet worden om verblijfsrecht af te dwingen."

Meest gelezen