© VRT

"Stikstofakkoord legt basis om vergunningenstop af te wenden", belangenorganisaties reageren overwegend positief

De eerste reacties van verschillende belangenverenigingen op het stikstofakkoord van de Vlaamse regering zijn positief, maar de Boerenbond uit wel enkele bezorgdheden. Volgens werkgeversorganisatie Voka legt het akkoord de basis om een vergunningenstop af te wenden. Het Algemeen Boerensyndicaat is tevreden omdat het akkoord toekomstperspectief biedt voor de landbouwers.

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert bijzonder opgelucht over het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft gesloten.

Volgens Voka zal de definitieve programmatische aanpak van stikstof rechtszekerheid bieden en legt het de basis om een vergunningenstop af te wenden. "Het akkoord voorziet in een evenwicht tussen de belangen van de industrie, de natuur en de landbouw", klinkt het.

"Voka drong er in de laatste maanden herhaaldelijk op aan om snel een definitieve oplossing uit te werken voor het stikstofprobleem. We zijn blij met het bereikte akkoord. We rekenen er nu op dat ook de volgende stappen om dit akkoord uit te voeren snel worden genomen in de Vlaamse regering en in het Vlaams parlement. Onze bedrijven hebben rechtszekerheid nodig om verder te kunnen investeren in de Vlaamse economie", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Toekomstperspectief

Het Algemeen Boerensyndicaat is ook tevreden dat er een stikstofakkoord is.

“Het is belangrijk voor ons dat er een beslissing genomen is en dat er een politiek engagement uitgesproken is om te werken aan een robuust juridisch kader waarmee uiteindelijk de vergunningverlener aan de slag kan gaan. Daardoor wordt toekomstperspectief gegeven aan de landbouwers. Dat is voor ons heel belangrijk", reageert Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat.

Boerenbond wil betrokken worden bij uitvoering

De Boerenbond is ook tevreden dat er een akkoord is gevonden, maar de vereniging van boeren is bezorgd over de concrete uitvoering van het akkoord.

"We kijken uit naar de concrete teksten en zullen deze samen met onze bestuursleden en landbouwers minutieus gaan bekijken. Daarna kunnen we uitgebreider reageren", klinkt het in een persbericht.

De uitvoering van het akkoord moet omgezet worden in verschillende wetgevende initiatieven. "De Boerenbond zal die initiatieven nauwgezet opvolgen. Kritisch, maar steeds zoekend naar oplossingen en perspectief voor onze jonge landbouwers. We willen we betrokken worden bij de uitvoering. Daarom vragen we nu reeds om onze visie op het akkoord te mogen geven tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement."

BEKIJK - "We zitten vooral met heel veel vragen, er leeft een heel grote bezorgdheid over de concrete uitvoering van het stikstofakkoord", zegt Lode Ceyssens in "Terzake":

Videospeler inladen...

Middelen om beschadigde natuur te herstellen

Ook bij Natuurpunt horen we positieve reacties op het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

"Wat natuur betreft zijn we tevreden dat de uitgangspunten behouden zijn. Er zijn brongerichte maatregelen voorzien in het stikstofakkoord, zoals een daling van de veestapel. Dat is nodig voor het probleem van de overbemesting en het teveel aan stikstof dat via het water het milieu belast", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt.

Natuurpunt is ook tevreden dat er geld voorzien wordt om beschadigde natuur te herstellen.

Mogelijk niet voldoende

De milieuorganisaties zijn tevreden dat er een stikstofakkoord is waarbij de druk die de landbouw op de natuur legt, wordt erkend. 

Anderzijds zet het akkoord volgens hen de landbouw in Vlaanderen niet op een duurzaam spoor en is het niet zeker dat het zal volstaan om de natuur in goede staat te brengen. Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Dryade en de West-Vlaamse Milieufederatie.

"Het is voorlopig koffiedik kijken of dit akkoord voldoende zal zijn om de milieu- en gezondheidsdruk van stikstof afdoende te verlagen. Het blijft immers een politiek consensusakkoord. We zien deze beslissing echter wel als een belangrijke stap en stellen vast dat deze Vlaamse regering de stikstofproblematiek stilaan serieus begint te nemen".

Meest gelezen