Nicolas Maeterlinck

Master ingenieurswetenschappen enkel in het Engels? Vlaamse regering zegt neen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft vorige week meerdere aanvragen van universiteiten geweigerd om anderstalige opleidingen aan te bieden. Zo'n studierichting kan aangeboden worden mits er een Nederlandstalige tegenhanger is. Aan die voorwaarde wordt volgens de minister niet altijd meer voldaan.

"Ik ben niet het soort flamingant die met een Frans brood onder zijn arm zal sterven van de honger, maar onze Vlaamse jongeren hebben wel recht op een opleiding in hun eigen taal", motiveert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zijn beslissing om enkele aanvragen voor een anderstalige universiteitsopleiding te weigeren. 

Het mag niet ten koste gaan van Vlaamse studenten en hun recht op een kwaliteitsvolle Nederlandstalige opleiding
Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van onderwijs

Hoewel Nederlands de officiële onderwijstaal is in Vlaanderen, kan er in het hoger onderwijs van die regel worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat een studierichting veel internationale studenten heeft of er bepaalde competenties in het Engels vereist worden. Een belangrijke regel daarbij is dat diezelfde opleiding daarnaast ook in het Nederlands aangeboden wordt, al kunnen ook daar uitzonderingen op aangevraagd worden.

Te veel uitzonderingen

Maar de Vlaamse regering vindt dat de universiteiten te veel op die uitzonderingen rekenen. Vorige week boog de regering zich over 3 nieuwe opleidingsvragen en 32 vragen van de universiteiten voor een vrijstelling. 19 masteropleidingen zouden daarbij niet langer in het Nederlands worden aangeboden.

James Arthur Photography

Op die manier zou onder meer de masteropleiding burgerlijk ingenieur enkel nog aan drie universiteiten in het Engels aangeboden worden, zonder Nederlands equivalent. Volgens Weyts is het uitzonderlijk dat zo'n aanvraag geweigerd wordt. "Alle begrip dat de universiteiten ingaan op vragen van sectoren en ook meer buitenlandse studenten willen aantrekken, maar dat mag niet ten koste gaan van Vlaamse studenten en hun recht op een kwaliteitsvolle Nederlandstalige opleiding", zegt hij.

Er is letterlijk niemand die pleit voor een algemene verengelsing van het hoger onderwijs
Rik Van de Walle, rector UGent

UGent-rector Rik Van de Walle stelt zich vragen bij de beslissing van de regering. "Wij worden druk bevraagd door het werkveld. Ik spreek regelmatig met ceo's en bedrijven smeken om universitair geschoolde ingenieurs", zegt hij in De Ochtend. 

"Om het aantal afstudeerders te verhogen, kunnen we de lat lager leggen, maar dat gaan we niet doen. Een tweede manier is de instroom verhogen door meer internationale studenten aan te trekken. Dat kan alleen wanneer je voldoende Engelstalige opleidingen aanbiedt."

Taalkloof

Weyts spreekt over een academisch aanbod dat toegankelijk en democratisch moet blijven en waarschuwt daarbij voor een taalkloof tussen hoogopgeleide ingenieurs en praktijkgeschoolde stielmannen en -vrouwen. Aan het begin van dit academiejaar kozen 444 studenten van de KU Leuven voor een Engelstalig mastertraject burgerlijk ingenieur en 725 voor een Nederlandse opleiding.

"Het heeft heel lang geduurd voor het Nederlands aanvaard werd als een volwaardige onderwijstaal, een wetenschappelijke taal, een academische taal. Dat mogen we nu niet zomaar verkwanselen", zegt Weyts.

"Er is letterlijk niemand die pleit voor een algemene verengelsing van het hoger onderwijs", werpt Vandewalle tegen. "Maar wat ik zie, is dat quasi alle studenten de Engelstalige varianten volgen. Ook Vlaamse studenten zijn bereid een anderstalige opleiding te volgen. Vlaanderen is een regio zonder grondstoffen behalve grijze hersenmassa. Voor onze welvaart en welzijn is het hoger onderwijs heel belangrijk."

Beluister hier het gesprek met UGent-rector Rik Van de Walle in De Ochtend

Meest gelezen