AZ Monica

Ook 3 jaar na de lockdown beperkt bezoek in kraamkliniek: "Er viel een enorme rust over de kersverse mama's"

Dag op dag 3 jaar geleden ging ons land in lockdown door corona. In de materniteiten mocht - behalve de partner - niemand meer op bezoek komen. Die beperkte bezoekregeling werd overwegend positief ervaren door de kersverse ouders en zorgverleners. Daardoor is de bezoekregeling in de meeste Vlaamse materniteiten, waaronder ook in AZ Monica in Antwerpen, ook nu nog altijd beperkter dan vóór corona.

Dag op dag 3 jaar geleden ging ons land in lockdown. Een ingrijpende gebeurtenis, die langer duurde dan de meesten van ons op dat moment vermoedden. In de ziekenhuizen was de toestand vaak dramatisch maar er gebeurden ook positieve dingen. Want er bleven kinderen geboren worden.

Vrouwen moesten in theorie met mondmasker bevallen. "Maar daar zijn wij in het ziekenhuis soepel mee omgegaan. Wij hebben vooral onszelf goed beschermd en hebben de mama's zonder mondmasker laten bevallen", zegt Karima Soussi, hoofdvroedvrouw van AZ Monica in Antwerpen.

Voor ouders is het makkelijker om te zeggen dat het niet mag van het ziekenhuis dan dat ze zelf moeten zeggen dat ze liever geen bezoek hebben

Karima Soussi, hoofdvroedvrouw van AZ Monica in Antwerpen

"Helemaal in het begin mochten zelfs de partners niet op bezoek komen. Wij hebben hen dan wel toegelaten, op voorwaarde dat ze geen symptomen hadden. Er was wel geen ander bezoek welkom. Dat zorgde voor een heel andere sfeer op de materniteit. Er daalde een soort van rust neer. Ook de mama's werden heel rustig. Ook al waren ze in het begin teleurgesteld dat er geen bezoek mocht komen. Achteraf hebben ze dat als iets heel positiefs ervaren", zegt Soussi. (lees verder onder foto)

"Met deze ervaring in het achterhoofd hebben wij als hoofdvroedvrouwen de koppen bij elkaar gestoken. We zijn dan met de meeste Vlaamse materniteiten overeengekomen om die beperkte bezoekregeling te behouden. We hebben ook een bevraging gedaan bij de ouders en de zorgverleners over hoe ze die beperkte bezoekregeling hebben ervaren. Sommigen voelden zich eerst wat eenzaam maar konden uiteindelijk toch erg genieten van het cocoonen met hun kindje en partner."

De bezoekuren van de materniteit zijn nu nog altijd beperkt. Bezoek mag maximaal maar 3 uur blijven en er mogen maar 2 bezoekers op de kamer. Dat is de nieuwe norm geworden, dankzij corona. "Voor ouders is het ook gemakkelijker om te zeggen dat het niet mag van het ziekenhuis dan dat ze zelf moeten zeggen dat ze zelf liever minder bezoek hebben", zegt Soussi met een knipoog.

Meest gelezen