Stad Antwerpen

Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde in Antwerpen moet er over vijf jaar liggen


De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde in Antwerpen zou er eind 2028 moeten liggen. Dat zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Een studie heeft uitgewezen dat een brug de beste oplossing is om de verwachte toename van het aantal fietsers op te vangen. Ze komt in de buurt van de Kennedytunnel.

De stad Antwerpen wil nu met zekerheid een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde bouwen. Ze heeft daarover een akkoord bereikt met de Vlaamse Waterweg, dat is de overheidsdienst die de bevaarbare rivieren beheert. Over vijf jaar zou de brug in de buurt van de Kennedytunnel er moeten liggen.

Meer comfort dan een veer, een kabelbaan of een tunnel

Antwerpen spoort de inwoners en de bezoekers van de stad aan om zoveel mogelijk de auto aan de kant te laten staan en te kiezen voor alternatieve manieren om je te verplaatsen. Het aantal fietsers zal daardoor toenemen. Een mobiliteitsstudie wees uit dat een brug over de Schelde die fietsers beter zal opvangen dan bijvoorbeeld een veer of een kabelbaan. "Je kan er 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 gebruik van maken", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Het geeft de gebruikers ook een groter veiligheidsgevoel dan een tunnel bijvoorbeeld. We willen in 2026 starten met de werken. Twee jaar later moet de brug af zijn."

Tegen de brug waren bezwaren gerezen, zowel van de rivierloodsen als van bedrijven stroomopwaarts langs de Schelde. Daarom zal de brug niet alleen deels open kunnen maar zelfs gedeeltelijk demonteerbaar zijn om erg grote transporten door te laten. "Gemiddeld zo'n 2,7 keer per dag zal de brug open moeten, gedurende zo'n 30 minuten, maar er zijn ook nog alternatieven om je te verplaatsen", zegt Kennis nog.

Meest gelezen