Advocaat Louis De Groote
Radio 2

Derde zittingsdag proces-Sanda Dia afgerond, geëmotioneerde Reuzegommers: "Sanda had hier nog moeten zijn"

In de zaak over Sanda Dia, de student die ruim 4 jaar geleden overleed na een doopritueel van studentenclub Reuzegom is voor het hof van beroep in Antwerpen de verdediging aan het woord gekomen. Zo spraken de praeses en de schachtentemmer de rechtszaal toe. Hieronder kan u de verschillende pleidooien nalezen. 

Waar gaat deze zaak precies over?

Sanda Dia, een 20-jarige student uit Edegem, zat in zijn derde jaar burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, toen hij lid wilde worden van de studentenclub Reuzegom. Daarvoor moest hij deelnemen aan een extreem doopritueel, op 3, 4 en 5 december 2018. Een doopritueel dat uiteindelijk zijn dood zou worden. 

Op de derde dag moest Dia samen met twee andere schachten een put graven in Vorselaar, waar ze vervolgens moesten gaan inzitten. Daar kregen ze emmers ijskoud water over zich heen, moesten ze allerlei vieze dingen eten en moesten ze heel wat vissaus drinken. Uiteindelijk werd hij in de loop van de avond naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar kon geen hulp meer baten, twee dagen na de doop overleed hij. 18 leden van de studentenclub moeten zich uiteindelijk verantwoorden naar de rechtbank.

Wat er die dagen precies gebeurde, kan je hier herlezen. Of bekijk de video hieronder: 

BEKIJK - Hoe het "gestoord brute jaar" van Reuzegom leidde tot de dood van Sanda Dia:

Videospeler inladen...
Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

BEKIJK - Justitiejournaliste Fatma Taspinar volgde de hele dag het proces in Antwerpen:

Videospeler inladen...

BEKIJK - Procesdag 3 in "Het journaal": 

Videospeler inladen...

Zitting gesloten voor vandaag

Na het pleidooi van advocaat Eric Boone en een laatste woord van de toenmalige schachtentemmer "Janker" wordt de zitting voor vandaag afgesloten. Morgen gaat het proces voor het hof van beroep in Antwerpen verder.

Pleidooi voor schachtentemmer "Janker" begint

Na een korte pauze begint advocaat Eric Boon aan zijn pleidooi. Hij neemt de verdediging van schachtentemmer "Janker" op zich. Hij pleit schuldig aan onopzettelijke doding en mensonterende behandeling en vroeg het hof om hem een werkstraf op te leggen. Het openbaar ministerie vorderde voor A.G. de zwaarste straf: vijftig maanden cel.

Volgens Boon is zijn cliënt nooit bruut geweest, heeft hij nooit iemand geslagen, maar blijft dat etiket wel aan hem kleven. "Hij gaf geen opdrachten, instructies of bevelen. Hij organiseerde geen activiteiten of deed geen aankopen. Hij kreeg wel klusjes, die hij vaak met andere schachten uitvoerde." Hij vroeg de vrijspraak voor het toedienen van schadelijke stoffen en voor schuldig verzuim.

Toen "Janker" zelf het woord kreeg, richtte hij zich geëmotioneerd tot de familie. "Ik heb Sanda altijd gerespecteerd voor de fantastische persoon die hij was. Altijd vriendelijk en behulpzaam. Ik wil me daaraan spiegelen. Dat ik hem van jullie ontnomen heb, neem ik mezelf elke dag kwalijk. Ik ga mezelf dat nooit vergeven. Ik zou ook nooit vergiffenis durven vragen. Het spijt me voor alle leed dat ik jullie heb aangedaan."

Praeses spreekt rechtszaal toe: "Sanda had hier nog moeten zijn, niemand had hier vandaag moeten zijn"

Na het pleidooi van zijn advocaat spreekt "Zaadje", de praeses van Reuzegom,  de rechtszaal geëmotioneerd maar tegelijk gedecideerd toe.  

Eerst richt hij zich naar de familie en vooral de moeder van Sanda. Aan haar zegt hij dat hij veel spijt heeft, dat hij zich verantwoordelijk voelt en die verantwoordelijkheid niet wil ontlopen. "Ik voel de pijn", klinkt het emotioneel. "Sanda had zo niet moeten sterven, Sanda had er nog moeten zijn. Niemand had hier (in de rechtszaal, red.) vandaag moeten zijn."

De man beklemtoont nog dat hij open staat om te praten met de familie en beloofde in eer en geweten te antwoorden als ze daarop ingaan. 

“18 mensen niet straffen voor wat er verkeerd is gelopen bij studentendopen”

Na zijn uithaal over het perslek, begint Louis De Groote aan zijn pleidooi over de rol van zijn cliënt, die praeses was van studentenclub Reuzegom, toen de feiten zich voordeden. “Zaadje” werd in 2016 lid van de club, werd daarna penningmeester om vervolgens praeses te worden. 

In die rol stond hij in voor de organisatie van de wekelijkse activiteiten en de grote evenementen. Daardoor zijn tijdens dit proces ook alle ogen op hem gericht. Zijn advocaat zegt dat het beeld dat in de pers van zijn cliënt naar buiten kwam helemaal niet strookt met de realiteit. 

Zo zou “Zaadje” de leden weer hebben toegevoegd aan de WhatsApp-groep van de studentenclub om iedereen op de hoogte te houden en te bekijken wat ze konden doen voor de familie.

De advocaat vindt dat zijn clïent niet veroordeeld kan worden omdat de wetgever studentendopen niet verbiedt. “We kunnen 18 mensen niet de sigaar laten roken voor wat er verkeerd is gelopen bij dooprituelen. (...) Ik kan niet aanvaarden dat er om het maatschappelijke fenomeen van de studentendoop een hoge straf wordt gegeven om af te schrikken.” 

"Wij erkennen onze verantwoordelijkheid", zegt de advocaat evenwel. "Wij hebben onopzettelijk de dood van Sanda Dia veroorzaakt", zegt meester De Groote "Mijn cliënt heeft me zelf gezegd dat de manier waarop ze die doop georganiseerd hebben, onverantwoord was. Geen doop, geen overlijden." Hij pleit voor een werkstraf of een straf met uitstel. Het openbaar ministerie vorderde veertig maanden cel.

“Proces totaal kapotgemaakt door lek naar de pers”

Louis De Groote, de advocaat van de toenmalige praeses van studentenclub Reuzegom, haalt in het begin van zijn pleidooi zwaar uit naar het lek dat er is geweest naar de pers. Daardoor is er volgens de advocaat in de media een heel verkeerd beeld ontstaan van (de leden van) de studentenclub.

Door het lek is “een idee gecreëerd bij de publieke opinie van white rich boys, racisten, folteraars…” Daardoor is volgens de advocaat beslist om te zwijgen, tot vandaag.

Zitting hervat met het pleidooi van de advocaat van de praeses

Na de middagpauze wordt de zitting hervat met het pleidooi van Louis De Groote, de advocaat van de praeses van de intussen ontbonden studentenclub Reuzegom. Die jongeman heeft de bijnaam "Zaadje" en was 21 jaar jong toen de feiten zich afspeelden.

Verslaggever Fatma Taspinar volgt in Antwerpen de pleidooien en getuigenissen. Vandaag hebben twee advocaten van de verdediging de vrijspraak van hun cliënten gepleit op juridisch vlak. Ze erkennen enkel de morele verantwoordelijkheid van deze twee Reuzegommers. 

Deze mannen zijn al gestraft door hun omgeving, zo klonk het. Verder wordt deze namiddag uitgekeken naar de getuigenissen van de schachtenmeester en de praeses, die het zwaarst aansprakelijk zijn. Vooral de kwestie wie de fatale vissaus toediende, moet nog uitgeklaard worden

BEKIJK - "Alle Reuzegommers erkennen verantwoordelijkheid maar twee van hen enkel moreel en niet juridisch":

Videospeler inladen...

Ook vrijspraak gevraagd voor "Kletsmajoor"

Na een pauze komt nu strafpleiter Jan De Man aan het woord, die beschuldigde “Kletsmajoor” verdedigt. Het pleidooi ligt in de lijn van het pleidooi dat zijn zoon Bram daarnet hield. Zo is hij het er niet mee eens dat de zaak nu in beroep behandeld moet worden, wel heeft hij lovende woorden voor de huidige organisatie van het proces.

Ook hij vraagt de vrijspraak voor zijn cliënt. Hij voert hierbij onder andere aan dat zijn cliënt, als oud-lid van Reuzengom, niet nauw betrokken was bij het doopritueel. Hij was op die fatale dag wel aanwezig: zo was hij erbij toen de schachten gewekt werden. Daarna reed hij met zijn eigen auto naar de dooplocatie. 

Op het moment dat het mis begon te gaan was “Kletsmajoor” niet aanwezig; hij bleef wel bij Sanda Dia toen die in een auto werd gelegd waarmee naar het ziekenhuis werd gereden.

De Man hoopt dat de rechtbank geen effectieve gevangenisstraf zal opleggen. Hij suggereert eventueel een straf met uitstel, zodat hij zijn job kan behouden, “waar hij zo hard voor gewerkt heeft”. Eventueel kunnen er ook schadevergoedingen of een werkstraf worden opgelegd. Dat laatste is volgens de advocaat dan nog de beste oplossing.  

Na het pleidooi van zijn advocaat richt “Kletsmajoor” zich tot de familie van Sanda Dia. Hij zegt dat het hem “enorm spijt”. Ook hij zegt dat hij bij het graf van Sanda langsgaat.

De zitting wordt vervolgens gepauzeerd tot 14.30 uur.

Meest gelezen