Na hervorming Franstalige schoolkalender: partij Les Engagés wil dat schoolvakanties beter afgestemd worden op die van Vlaamse gemeenschap

Sinds dit schooljaar hebben kinderen en jongeren in het Franstalig onderwijs een kortere zomervakantie van 6 weken. In ruil krijgen ze na elke lesperiode van 7 weken 2 weken vakantie. Een herademing voor veel leerkrachten en leerlingen, maar ook wel vervelend voor wie met één been in het ene en het andere been in een ander gewest staat. De partij Les Engagés pleit ervoor dat de vakantiekalender opnieuw beter afgestemd wordt op die van de andere gemeenschappen.

Zes maanden na de start van de nieuwe regeling, werd die vandaag besproken in het Parlement van de Franse gemeenschap. Op vraag van de meerderheid komen er enkele technische aanpassingen aan het decreet. Maar oppositiepartij Les Engagés (het vroegere CdH, red.) greep het moment aan om ook extra aanpassingen rond de vakantieperiodes zelf te vragen.

De partij wil de vakanties weer beter afstemmen op die van de andere gemeenschappen. Nu vallen de schoolvakanties in het Franstalig onderwijs maar deels (of zelfs helemaal niet meer) samen met die van het Nederlandstalig en Duitstalig onderwijs. De paasvakantie, bijvoorbeeld, valt dit jaar pas in mei in het Franstalig onderwijs, terwijl die bij ons al een maand eerder begint. Volgend jaar is er zelfs geen enkele overlapping meer bij de krokusvakanties in het Franstalig en Nederlandstalig/Duitstalig onderwijs.

“Organisatorisch kluwen”

De nieuwe regeling is een organisatorische ramp voor wie kinderen heeft die in verschillende taalgemeenschappen onderwijs lopen, of voor wie zelf werkt in de ene en schoolgaande kinderen heeft in de andere gemeenschap, vindt parlementslid Mathilde Vandorpe (Les Engagés).

Zij pleit ervoor om op termijn dezelfde vakantieregeling te hanteren voor heel het land. In afwachting stelt ze voor om de kortere schoolvakanties zo te plannen dat er telkens een overlapping is van een week. 

Vandorpe is niet de enige die er zo over denkt. Ook verschillende Brusselse politici delen die mening. In Vlaanderen lijkt er dan weer weinig animo te zijn om mee te gaan in de nieuwe vakantieregeling, bij de leerkrachten noch bij de minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Vlaamse leerkracht in Wallonië getuigt: "2 weken schoolvakantie betekent meer tijd voor ontspanning én studie "

“Leerlingen appreciëren het heel erg”

Kathleen Van Haeken woont in Vlaanderen dichtbij de taalgrens en geeft Nederlandse les in Geldenaken in Waals-Brabant.

Zij was meteen voorstander van het nieuwe systeem, maar voelde voor de invoering heel wat scepsis bij haar leerlingen. “Zij zagen dat vorig jaar echt niet zitten. “Dan hebben we minder zomervakantie terwijl we zoveel plannen hebben. Maar na twee vakantieperiodes zie ik toch veel enthousiasme. Ik zie veel uitgeruste leerlingen die toch ook wat hebben kunnen werken voor school, en dat geldt eigenlijk ook voor mij.”

“Ik sta er pedagogisch heel erg achter. Een week vakantie is heel kort en de periode van de grote vakantie tot aan de kerstvakantie vond ik voordien heel lang. Bovendien heb ik de indruk dat ik en mijn collega’s vroeger alleen maar werkten in die vakanties, terwijl we nu toch ook wat vrij hebben kunnen nemen. De zomervakantie vond ik vroeger sowieso te lang. De examens eindigden al rond de 20e juni. Dan hebben we het niet meer over 8 weken, maar eerder 9 weken zomervakantie. Daartegenover stond een veel te korte rust- en recuperatieperiode in november en tijdens de krokusvakantie.”

Schaduwzijde

Kathleens Waalse collega’s zijn heel blij met het nieuwe systeem, maar voor haar collega’s die in Vlaanderen wonen en wier kinderen in Vlaanderen naar school gaan is het nu wel heel erg ingewikkeld geworden. “Samen op vakantie gaan met de kinderen lukt niet meer. Sommigen twijfelen of ze nog wel willen blijven lesgeven in het Franstalig onderwijs. België is toch wel een heel klein land, ik snap niet dat er niet meer draagkracht is voor een eengemaakt systeem.”

De nieuwe, gespreide vakantieregeling heeft trouwens ook gevolgen voor de werking van het Federaal Parlement. Dat zal dit jaar in mei een week sluiten omdat de Franstaligen dan vakantie hebben. In ruil zullen ze dit jaar de tweede week van de paasvakantie wel werken, want dan hebben de Franstaligen namelijk geen vakantie.

Meest gelezen