In Bocholt zullen 22 stuwen geplaatst worden in grachten naast akkers.

Boeren in Bocholt experimenteren met stuwen in grachten om velden beter te wapenen tegen de droogte

Verschillende boeren uit Bocholt gaan experimenteren met stuwen in grachten om te kijken of ze hun akkers op die manier beter kunnen beschermen tegen droogte. Met een stuw, een soort dam in een gracht langs een akker, krijgt het water meer tijd om in de grond te sijpelen. Zo zouden boeren hun akker minder vaak moeten besproeien met grondwater of opgepompt water uit waterlopen.

Boeren worden steeds vaker geconfronteerd met lange droogteperiodes. Zeker de boeren in Noord-Limburg hebben het moeilijk doordat de zanderige ondergrond het grondwater minder lang kan vasthouden. Om deze droogteperiodes beter te kunnen overbruggen, gaan enkele boeren in Bocholt experimenteren met stuwen in de grachten rondom hun akkers.  

Grondwaterpeil opkrikken

In het proefproject "Bocholt Stuwt" zullen 22 kleine stuwen geplaatst worden op grachten in Bocholt. "Een stuw is een betonnen muurtje met enkele planken erin die het water in een gracht moet tegenhouden", zegt Steve Meuris van Boerennatuur Vlaanderen. "Het waterpeil in die grachten zal daardoor stijgen en zo krijgt het water meer tijd om in de grond te sijpelen. Hierdoor zal het grondwaterpeil lokaal automatisch stijgen."

Steve Meuris van Boerennatuur Vlaanderen met een voorbeeld van een werkende stuw.

"Een hoger grondwaterpeil onder de akkers is trouwens goed nieuws voor de boeren", gaat Meuris verder. "In theorie zouden ze hun akkers dankzij stuwen minder moeten beregenen met grondwater of opgepompt water uit grotere waterlopen. En met een constant grondwaterpeil zouden de gewassen ook beter moeten groeien. Of dit in de praktijk ook zo zal zijn, wordt dus getest met het project Bocholt Stuwt. Wat ik wel zeker weet, is dat het belangrijk is om te blijven zoeken naar manieren om ons grondwater zo lang mogelijk vast te houden."

In periodes van droogte geven stuwen je een gevoel van veiligheid

Gerard Vangerven, melkveehouder uit Bocholt

Melkveehouder Gerard Vangerven uit Bocholt heeft enkele jaren geleden al stuwen geplaatst in de grachten naast zijn akkers. "Ik vind het een goede investering", zegt Vangerven. "In periodes van droogte geven stuwen je een gevoel van veiligheid, omdat je weet dat het grondwater niet naar de zee stroomt en verloren gaat. Stuwen zijn ook minder arbeidsintensief. Als je je akker wil laten beregenen, moet je er toch wat werk in steken om de sproeiapparatuur te verbinden met je regenwaterput. Bij stuwen moet je bijna niets doen, dus dat scheelt ook wat. Ik raad het andere landbouwers dus zeker aan, ondanks de hoge investering. Maar je moet wel geluk hebben dat je een gracht naast je akker hebt."

Het project Bocholt Stuwt wordt ondersteund met een subsidie van 125.556 euro uit het Droogte Innovatie Fonds van de Provincie Limburg. 7 van de 22 stuwen zullen gemonitord worden via pijlbuizen met sensoren. Deze apparaatjes zullen vanop afstand gegevens over het grondwaterpeil doorsturen naar de boeren. 

Enkele stuwen die nog geplaatst zullen worden in Bocholt.

Meest gelezen