België erkent boeddhisme officieel als niet-confessionele levensbeschouwing

Het boeddhisme wordt officieel erkend als niet-confessionele levensbeschouwing. De ministerraad heeft een wetsontwerp daarover goedgekeurd van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De boeddhistische gemeenschap in ons land komt daardoor in aanmerking voor financiële ondersteuning door de federale overheid. 

Het boeddhisme wordt de achtste officiële levensbeschouwing van ons land,
na de Rooms-Katholieke (sinds 1830), de Israëlitische (sinds 1830), de Anglicaanse (sinds 1835), de Protestants-Evangelische (sinds 1876), de Islamitische (sinds 1974), de Orthodoxe (sinds 1985) en de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing (sinds 2002).

Ze verdienen deze erkenning waar ze al lang op wachten

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

De Boeddhistische Unie van België is als vertegenwoordiger van de boeddhistische gemeenschap de officiële gesprekspartner van de overheid. Door de erkenning heeft de boeddhistische gemeenschap recht op een federale dotatie. 

Daarmee kan ze de organisatiestructuur professionaliseren, de wedden en pensioenen van boeddhistische consulenten, adjunct-consulenten, afgevaardigden en aalmoezeniers betalen en de werkingskosten van het federaal secretariaat dekken. Volgens Van Quickenborne wordt er nu al 205.000 betaald voor het federaal secretariaat, en daarbij komt nog eens 1,2 miljoen voor lonen en pensioenen van personeel.

De eerste boeddhistische centra in ons land ontstonden in de jaren 60. Sindsdien is het aantal aanhangers stelselmatig gegroeid. Er bestaan verschillende stromingen van het boeddhisme, die elk hun eigen traditie hebben. 

De Boeddhistische Unie van België is in 1997 opgericht en verenigt de meeste boeddhistische organisaties die hier actief zijn. Naar schatting zijn er in ons land zo’n 150.000 aanhangers van het boeddhisme.

"De voorbije decennia heeft deze gemeenschap bewezen dat ze zich ordentelijk
intern kan structureren, zowel op administratief en representatief vlak, en een positieve bijdrage levert aan onze samenleving", zegt minister Van Quickenborne. "Ze verdienen deze erkenning waar ze al lang op wachten." 

Een erkende levensbeschouwing heeft ook recht op toegang tot het gemeenschapsonderwijs, maar dat is nog niet voor onmiddellijk. De boeddhistische gemeenschap moet daarvoor nog een te erkennen instantie oprichten die lesgevers kan aanduiden en inspecties kan uitvoeren. En uiteraard moeten er ook nog leerkrachten worden opgeleid.

Oud-voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans (N-VA) is al jaren een sympathisant van het boeddhisme. "Het is een soort levenshouding. Je vindt er mededogen en tolerantie in terug. Dat zijn twee begrippen die volgens mij erg belangrijk zijn in de relaties tussen mensen. Eindelijk is er nu die erkenning en de  financiële steun die erbij hoort." Peumans is ook fan van de Dalai lama, de religieuze leider van de boeddhisten. "Ik heb hem persoonlijk al drie keer ontmoet."

Meest gelezen